Baanaree

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Baanaree

ขอเชิญทุกท่านร่วมสวดมนต์ และฟังการแสดงธรรม 
โดย พระอาจารย์ปริญญา ธีรปญฺโญ
วัดพุ่มบำเพ็ญธรรม จ. อุทัยธานี
วันพฤหัสฯที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
ณ ห้องสมุดธรรมะชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์ 

 

มูลนิธิบ้านอารีย์ ร่วมกับ เครือข่ายพลังแห่งการตื่นรู้
ขอเชิญน้องๆ ๑๓-๑๘ ปี เข้าร่วมโครงการ ค่ายธรรมะเยาวชน รุ่นที่ ๗ (๑๐/๕๗)
ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ (๕ วัน)
ณ กระท่อมเต่ารีสอร์ต อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
ฟังธรรมะบรรยาย ปฏิบัติธรรมเดินจงกรม นั่งสมาธิ
พระธรรมวิทยากร โดยพระอาจารย์เครือข่ายพลังแห่งการตื่นรู้
เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ท่องเที่ยวเชิงทัศนศึกษา พร้อมกิจกรรมสันทนาการ
สมัครด่วน! รับจำนวนจำกัด เพิ่มเติมรายละเอียดได้ที่ ๐-๒๒๗๙-๗๘๓๗, ๐-๒๖๑๙-๗๔๗๔
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ 
http://www.baanaree.net/downloads/applicationformcamp.doc
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วส่งกลับที่ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ฟังพระธรรมเทศนา

ทุกค่ำวันพฤหัสบดี

ฟังพระธรรมเทศนา

ทุกค่ำวันพฤหัสบดี

ฟังพระธรรมเทศนา

ทุกค่ำวันพฤหัสบดี

ฟังพระธรรมเทศนา

ทุกค่ำวันพฤหัสบดี

ทำบุญตักบาตร สดับธรรม

ทุกเช้าวันเสาร์สัปดาห์ที่สี่ของเดือน

ทำบุญตักบาตร สดับธรรม

ทุกเช้าวันเสาร์สัปดาห์ที่สี่ของเดือน

ทำบุญตักบาตร สดับธรรม

ทุกเช้าวันเสาร์สัปดาห์ที่สี่ของเดือน

อาทิตย์สุขสันต์ ณ บ้านอารีย์

ทุกเช้าวันอาทิตย์สัปดาห์ที่สี่ของเดือน

อาทิตย์สุขสันต์ ณ บ้านอารีย์

ทุกเช้าวันอาทิตย์สัปดาห์ที่สี่ของเดือน

อาทิตย์สุขสันต์ ณ บ้านอารีย์

ทุกเช้าวันอาทิตย์สัปดาห์ที่สี่ของเดือน

 

 

ฟรี! หนังสือและซีดีใหม่

ความรักเสมอตนไม่มี
โดย ท่านอาจารย์
พระมหาบัว
ญาณสัมปันโน
ทาน ศีล ภาวนา
พระครูวิมลภาวนาคุณ
(หลวงปู่คูณ สุเมโธ)

ร่วมงานกับเรา


วันพระ

วันพระเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗
วันอาทิตย์ที่ ๓ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๙

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙
วันจันทร์ที่ ๑๘ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๙
วันอาทิตย์ที่ ๒๔ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๙

ปฏิทินธรรม

กิจกรรมประจำ
*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

-ทุกวันพุธแรกและพุธที่สองของเดือน
เวลา ๑๓.๐๐-๒๐.๐๐ น.
-ทุกวันพุธที่สามและพุธที่สี่ของเดือน
เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.

*ร่วมสดับธรรมจากครูบาอาจารย์
กิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*ร่วมเรียนอภิธรรมนำไปสู่การภาวนา
โดย อาจารย์สองสุข ทองกระจ่าง
ผู้อำนวยการมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
กิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี 

เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

*เรียนสมถะวิปัสสนาในพระไตรปิฎก
โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
อาจารย์ผู้สอนพิเศษวิชาอภิธรรมปิฎก
กิจกรรมทุกวันศุกร์ที่สามของเดือน 
เวลา ๑๗.๓๐-๑๙.๓๐ น.
 
*ร่วมปฏิบัติธรรมแบบเนสัชชิก
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว โดย
พระอาจารย์โกศิล ปริปุณโณ
และพระอาจารย์วรวิทย์ วรธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์แรกของเดือน
เริ่มเช้าวันเสาร์ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ถึงเช้าวันอาทิตย์ เวลา ๐๖.๐๐ น.


*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
และสวดมนต์แปล โดย
พระอาจารย์โสภณ ฉนฺทธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สามของเดือน
เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น.

*ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร
โดยพระเถระวัดป่ากรรมฐาน
เมตตารับบาตร

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สี่ของเดือน
เวลา ๐๗.๐๐-๑๐.๐๐ น.
 
 •
*ร่วมเรียนภาษาบาลีเบื้องต้น
โดย มหาบาลีวิชชาลัย
สถาบันสอนภาษาบาลีบุคคลทั่วไป
กิจกรรมทุกวันอาทิตย์ของเดือน
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

*อาทิตย์สุขสันต์ ณ บ้านอารีย์
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศาสนา
คุณค่าวัฒนธรรมไทย ฟังนิทานชาดก
ประเคนภัตตาหารแด่พระสงฆ์
สืบสานการละเล่นเด็กไทยสมัยก่อน
กิจกรรมทุกวันอาทิตย์ที่สี่ของเดือน
เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.
     
ปฎิทินการแสดงธรรม
วันอังคารที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗
เชิญร่วมฟังการแสดงธรรมภาคปฏิบัติ 
โดย 
พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต
วัดป่าภูไม้ฮาว จ.มุกดาหาร

ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

 
วันพฤหัสฯที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
เชิญร่วมฟังการแสดงธรรม โดย
พระครูสิริธรรมสาร
(พระอาจารย์ไชยา สิริธัมโม)
วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสฯที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
เชิญร่วมฟังการแสดงธรรม โดย
พระอาจารย์ปริญญา ธีรปญฺโญ
วัดพุ่มบำเพ็ฐธรรม จ. อุทัยธานี
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.