Baanaree

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Baanaree

ขอเชิญร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น และฟังการแสดงธรรม
โดย พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต 
ที่พักสงฆ์พุทธอาศรม จ. ประจวบคีรีขันธ์
วันอังคารที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๕๗ เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์ 

 

มูลนิธิบ้านอารีย์ขอเชิญสมัครเข้าร่วมคอร์สปฏิบัติธรรมอานาปานสติ
พระวิปัสสนาจารย์โดย พระอาจารย์ธีรธัมโม 
เจ้าอาวาสวัดโพธิญานาราม ประเทศนิวซีแลนด์
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ (รุ่นที่ ๑๒/๕๗)
ณ กระท่อมเต่ารีสอร์ต อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐-๒๖๑๙-๗๔๗๔, ๐-๒๒๗๙-๗๘๓๘

 

ฟังพระธรรมเทศนา

ทุกค่ำวันพฤหัสบดี

ฟังพระธรรมเทศนา

ทุกค่ำวันพฤหัสบดี

ฟังพระธรรมเทศนา

ทุกค่ำวันพฤหัสบดี

ฟังพระธรรมเทศนา

ทุกค่ำวันพฤหัสบดี

ทำบุญตักบาตร สดับธรรม

ทุกเช้าวันเสาร์สัปดาห์ที่สี่ของเดือน

ทำบุญตักบาตร สดับธรรม

ทุกเช้าวันเสาร์สัปดาห์ที่สี่ของเดือน

ทำบุญตักบาตร สดับธรรม

ทุกเช้าวันเสาร์สัปดาห์ที่สี่ของเดือน

อาทิตย์สุขสันต์ ณ บ้านอารีย์

ทุกเช้าวันอาทิตย์สัปดาห์ที่สี่ของเดือน

อาทิตย์สุขสันต์ ณ บ้านอารีย์

ทุกเช้าวันอาทิตย์สัปดาห์ที่สี่ของเดือน

อาทิตย์สุขสันต์ ณ บ้านอารีย์

ทุกเช้าวันอาทิตย์สัปดาห์ที่สี่ของเดือน

 

 

ฟรี! หนังสือและซีดีใหม่

ความรักเสมอตนไม่มี
โดย ท่านอาจารย์
พระมหาบัว
ญาณสัมปันโน
ทาน ศีล ภาวนา
พระครูวิมลภาวนาคุณ
(หลวงปู่คูณ สุเมโธ)

ร่วมงานกับเรา


วันพระ

วันพระเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗
วันพฤหัสฯที่ ๖ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒

วันศุกร์ที่ ๘ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๒
วันศุกร์ที่ ๒๑ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒
วันเสาร์ที่ ๒๙ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑

ปฏิทินธรรม

กิจกรรมประจำ
*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

-ทุกวันพุธแรกและพุธที่สองของเดือน
เวลา ๑๓.๐๐-๒๐.๐๐ น.
-ทุกวันพุธที่สามและพุธที่สี่ของเดือน
เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.

*ร่วมสดับธรรมจากครูบาอาจารย์
กิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*ร่วมเรียนอภิธรรมนำไปสู่การภาวนา
โดย อาจารย์สองสุข ทองกระจ่าง
ผู้อำนวยการมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
กิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี 

เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

*เรียนสมถะวิปัสสนาในพระไตรปิฎก
โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
อาจารย์ผู้สอนพิเศษวิชาอภิธรรมปิฎก
กิจกรรมทุกวันศุกร์ที่สามของเดือน 
เวลา ๑๗.๓๐-๑๙.๓๐ น.
 
*ร่วมปฏิบัติธรรมแบบเนสัชชิก
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว โดย
พระอาจารย์โกศิล ปริปุณโณ
และพระอาจารย์วรวิทย์ วรธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์แรกของเดือน
เริ่มเช้าวันเสาร์ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ถึงเช้าวันอาทิตย์ เวลา ๐๖.๐๐ น.


*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
และสวดมนต์แปล โดย
พระอาจารย์โสภณ ฉนฺทธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สามของเดือน
เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น.

*ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร
โดยพระเถระวัดป่ากรรมฐาน
เมตตารับบาตร

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สี่ของเดือน
เวลา ๐๗.๐๐-๑๐.๐๐ น.
 
 •
*ร่วมเรียนภาษาบาลีเบื้องต้น
โดย มหาบาลีวิชชาลัย
สถาบันสอนภาษาบาลีบุคคลทั่วไป
กิจกรรมทุกวันอาทิตย์ของเดือน
เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
     
ปฎิทินการแสดงธรรม
วันพฤหัสฯที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
เชิญร่วมฟังการแสดงธรรม โดย
พระอาจารย์เรวัติ สุปภาโต
ที่พักสงฆ์พุทธอาศรม จ.ประจวบคีรีขันธ์
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

 
วันอังคารที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
เชิญร่วมฟังการแสดงธรรม โดย
พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต
วัดป่าภูไม้ฮาว จ.มุกดาหาร
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสฯที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
เชิญร่วมฟังการแสดงธรรม โดย
พระอาจารย์ประสพ การุณิโก
วัดป่าเกาะสำราญใจ จ.ยโสธร
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.