Baanaree

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

พระอาจารย์โสภณ ฉนฺทธมฺโม วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

ชมวิดีทัศน์

Вернулся к реке и "Красота жизни"освежевал их.

Его сабли взвизгнули, "скачать мультиков наруто на телефон"вырезая широкий круг в рядах армии Ворошека, словно нож "Hp 1050 драйвер"мясорубки.

Я был оторван от близкого мне "скачать электронную книгу шилова"мира более чем на двадцать "скачать игру симс 3 на телефон"лет.

Он благополучно добрался домой "100 вопросов про варикоз. Все, о чем не скажет вам врач"со своей драгоценной ношей.

Как я уже имел честь вам "игры на псп скачать в формате iso"сообщить, я в этих краях "скачать garena hacks"не впервые и знаю здешние "игры для мальчиков спорт"тропы.

Позже поступили сообщения об еще "скачать сверхъестественного музыку"двух испытаниях на этом участке.

 

วันพระ

วันพระเดือนเมษายน ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๔ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๔
วันศุกร์ที่ ๑๒ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๕
วันศุกร์ที่ ๑๙ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕
วันที่เสาร์ที่ ๒๗ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๕
 
 

ปฏิทินธรรม

กิจกรรมประจำ
*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

-กิจกรรมทุกวันพุธ
เวลา ๑๓.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*ร่วมสดับธรรมจากครูบาอาจารย์
กิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*เรียนสมถะวิปัสสนาในพระไตรปิฎก
โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
อาจารย์ผู้สอนพิเศษวิชาอภิธรรมปิฎก
กิจกรรมทุกวันศุกร์ที่สี่ของเดือน 
เวลา ๑๗.๓๐-๑๙.๓๐ น.
 
*ร่วมปฏิบัติธรรมแบบเนสัชชิก
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว โดย
พระอาจารย์วรวิทย์ วรธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์แรกของเดือน
เริ่มเช้าวันเสาร์ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ถึงเช้าวันอาทิตย์ เวลา ๐๖.๐๐ น.


*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
และสวดมนต์แปล โดย
พระอาจารย์โสภณ ฉนฺทธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สามของเดือน
เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น.

*ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร
โดยพระเถระวัดป่ากรรมฐาน
เมตตารับบาตร

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สี่ของเดือน
เวลา ๐๗.๐๐-๑๐.๐๐ น.
 
*เรียนพระอภิธรรมเบื้องต้น
โดย อาจารย์ทองสุข ทองกระจ่าง
ผู้อำนวยการมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
กิจกรรมทุกวันเสาร์

เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๐๐ น.
 
 •
*ร่วมเรียนภาษาบาลีเบื้องต้น
โดย มหาบาลีวิชชาลัย
สถาบันสอนภาษาบาลีบุคคลทั่วไป
กิจกรรมทุกวันอาทิตย์
บาลีเบื้องต้น เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.
บาลีธรรมบท เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
     
ปฎิทินการแสดงธรรม
วันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม
โดย 
พระอาจารย์มหาทวีป กตปุญโญ
วัดแทนวันดีจิตเจริญสุข จ.กรุงเทพฯ
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม
โดย 
พระครูฌานวิรัต
หลวงพ่อมหาประเสริฐ กิตติเสฏโฐ
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพฯ
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระอาจารย์สนธยา เขมาภิรโต
วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จ.นนทบุรี
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
   วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
   เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
   พระครูบริหารสมาธิคุณ
   (หลวงปู่คำสด อรุโณ)

   วัดป่าบ้านเพิ่ม จ.อุดรธานี
   ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
   เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.


 

 

 

พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต)