Baanaree

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

พระธรรมเทศนา พระอาจารย์สว่าง กัลยาโณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๖

ดาวน์โหลดเสียง

ชมวิดีทัศน์

На ветру рукава его армейской "скачать программу для сжатья видео на русском языке"куртки затрещали, снизу надвинулась огромная чаша Аризонской "беседы с богом книга скачать"пустыни.

Кажется, сработало, теперь "скачать песни юрий шатунов"этот синклит престарелых самцов среди них ведь "три метра над уровнем неба саундтрек скачать"ни одного моложе шестидесяти даст наконец ей возможность спасти от "Игры на двоих worms"ядерной катастрофы их дурацкие головы.

ШВЕЙК В ДЕНЩИКАХ "русско китайский разговорник скачать"У ФЕЛЬДКУРАТА I Швейковская одиссея снова "скачать женщина в черном книга"развертывается под почетным эскортом двух солдат, вооруженных винтовками с примкнутыми "исправление ошибок программы скачать"штыками.

У него засосало под ложечкой это "скачать учебник конституционному праву"провал.

Видно, вечером у "скачать для мобильного флеш плеер"него опять была какая-нибудь дешевая шлюшка, к которым он в последнее время пристрастился.

Нашим отделениям она понравится.

 

ฟรี! หนังสือและซีดีใหม่

ความรักเสมอตนไม่มี
โดย ท่านอาจารย์
พระมหาบัว
ญาณสัมปันโน
ทาน ศีล ภาวนา
พระครูวิมลภาวนาคุณ
(หลวงปู่คูณ สุเมโธ)

ร่วมงานกับเรา


วันพระ

วันพระเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗
วันพฤหัสฯที่ ๖ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒

วันศุกร์ที่ ๘ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๒
วันศุกร์ที่ ๒๑ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒
วันเสาร์ที่ ๒๙ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑

ปฏิทินธรรม

กิจกรรมประจำ
*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

-ทุกวันพุธแรกและพุธที่สองของเดือน
เวลา ๑๓.๐๐-๒๐.๐๐ น.
-ทุกวันพุธที่สามและพุธที่สี่ของเดือน
เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.

*ร่วมสดับธรรมจากครูบาอาจารย์
กิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*ร่วมเรียนอภิธรรมนำไปสู่การภาวนา
โดย อาจารย์สองสุข ทองกระจ่าง
ผู้อำนวยการมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
กิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี 

เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

*เรียนสมถะวิปัสสนาในพระไตรปิฎก
โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
อาจารย์ผู้สอนพิเศษวิชาอภิธรรมปิฎก
กิจกรรมทุกวันศุกร์ที่สามของเดือน 
เวลา ๑๗.๓๐-๑๙.๓๐ น.
 
*ร่วมปฏิบัติธรรมแบบเนสัชชิก
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว โดย
พระอาจารย์โกศิล ปริปุณโณ
และพระอาจารย์วรวิทย์ วรธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์แรกของเดือน
เริ่มเช้าวันเสาร์ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ถึงเช้าวันอาทิตย์ เวลา ๐๖.๐๐ น.


*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
และสวดมนต์แปล โดย
พระอาจารย์โสภณ ฉนฺทธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สามของเดือน
เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น.

*ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร
โดยพระเถระวัดป่ากรรมฐาน
เมตตารับบาตร

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สี่ของเดือน
เวลา ๐๗.๐๐-๑๐.๐๐ น.
 
 •
*ร่วมเรียนภาษาบาลีเบื้องต้น
โดย มหาบาลีวิชชาลัย
สถาบันสอนภาษาบาลีบุคคลทั่วไป
กิจกรรมทุกวันอาทิตย์ของเดือน
เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
     
ปฎิทินการแสดงธรรม
วันอังคารที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
เชิญร่วมฟังการแสดงธรรม โดย
พระครูเมตตากิตติคุณ
(หลวงพ่อสมหมาย อัตตมโน)
วัดป่าสันติกาวาส จ.อุดรธานี

ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

 
วันพฤหัสฯที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
เชิญร่วมฟังการแสดงธรรม โดย
พระมหาทวีป กตปุญโญ
สำนักปฏิบัติธรรมแทนวันดีเจริญสุข
กรุงเทพฯ
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสฯที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
เชิญร่วมฟังการแสดงธรรม โดย
พระครูโอภาสวุฒิกร
(หลวงพ่อโสภณ โอภาโส)
วัดบึงลัฏฐิวัน จ. พระนครศรีอยุธยา
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.