Baanaree

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

พระธรรมเทศนา พระอาจารย์สว่าง กัลยาโณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๖

ดาวน์โหลดเสียง

ชมวิดีทัศน์

На ветру рукава его армейской "скачать программу для сжатья видео на русском языке"куртки затрещали, снизу надвинулась огромная чаша Аризонской "беседы с богом книга скачать"пустыни.

Кажется, сработало, теперь "скачать песни юрий шатунов"этот синклит престарелых самцов среди них ведь "три метра над уровнем неба саундтрек скачать"ни одного моложе шестидесяти даст наконец ей возможность спасти от "Игры на двоих worms"ядерной катастрофы их дурацкие головы.

ШВЕЙК В ДЕНЩИКАХ "русско китайский разговорник скачать"У ФЕЛЬДКУРАТА I Швейковская одиссея снова "скачать женщина в черном книга"развертывается под почетным эскортом двух солдат, вооруженных винтовками с примкнутыми "исправление ошибок программы скачать"штыками.

У него засосало под ложечкой это "скачать учебник конституционному праву"провал.

Видно, вечером у "скачать для мобильного флеш плеер"него опять была какая-нибудь дешевая шлюшка, к которым он в последнее время пристрастился.

Нашим отделениям она понравится.

 

ฟรี! หนังสือและซีดีใหม่

ความรักเสมอตนไม่มี
โดย ท่านอาจารย์
พระมหาบัว
ญาณสัมปันโน
ทาน ศีล ภาวนา
พระครูวิมลภาวนาคุณ
(หลวงปู่คูณ สุเมโธ)

ร่วมงานกับเรา


วันพระ

วันพระเดือนธันวาคม ๒๕๕๗
วันเสาร์ที่ ๖ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑
วันเสาร์ที่ ๒๐ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๒

ปฏิทินธรรม

กิจกรรมประจำ
*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

-ทุกวันพุธแรกและพุธที่สองของเดือน
เวลา ๑๓.๐๐-๒๐.๐๐ น.
-ทุกวันพุธที่สามและพุธที่สี่ของเดือน
เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.

*ร่วมสดับธรรมจากครูบาอาจารย์
กิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*ร่วมเรียนอภิธรรมนำไปสู่การภาวนา
โดย อาจารย์สองสุข ทองกระจ่าง
ผู้อำนวยการมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
กิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี 

เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

*เรียนสมถะวิปัสสนาในพระไตรปิฎก
โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
อาจารย์ผู้สอนพิเศษวิชาอภิธรรมปิฎก
กิจกรรมทุกวันศุกร์ที่สามของเดือน 
เวลา ๑๗.๓๐-๑๙.๓๐ น.
 
*ร่วมปฏิบัติธรรมแบบเนสัชชิก
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว โดย
พระอาจารย์โกศิล ปริปุณโณ
และพระอาจารย์วรวิทย์ วรธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์แรกของเดือน
เริ่มเช้าวันเสาร์ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ถึงเช้าวันอาทิตย์ เวลา ๐๖.๐๐ น.


*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
และสวดมนต์แปล โดย
พระอาจารย์โสภณ ฉนฺทธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สามของเดือน
เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น.

*ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร
โดยพระเถระวัดป่ากรรมฐาน
เมตตารับบาตร

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สี่ของเดือน
เวลา ๐๗.๐๐-๑๐.๐๐ น.
 
 •
*ร่วมเรียนภาษาบาลีเบื้องต้น
โดย มหาบาลีวิชชาลัย
สถาบันสอนภาษาบาลีบุคคลทั่วไป
กิจกรรมทุกวันอาทิตย์ของเดือน
เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
     
ปฎิทินการแสดงธรรม
วันพฤหัสฯที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
เชิญร่วมฟังการแสดงธรรม โดย
พระอาจารย์พรพล ปสันโน

วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก กทม.
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

 
วันอังคารที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
เชิญร่วมฟังการแสดงธรรม โดย
พระครูสิริธรรมสาร
(พระอาจารย์ไชยา สิริธัมโม)
วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก กทม.
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสฯที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗
เชิญร่วมฟังการแสดงธรรม โดย
พระอาจารย์ปสันโน
วัดป่าอภัยคีรี มลรัฐแคลิฟอร์เนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

 

high protein diet no poop do diet journals help losing weight diet or exercise obesity and cardiovascular disease international journal of epidemiology diet recipes under 500 calories prescription appetite suppressant wiki caveman diet and bodybuilding diet drops under tongue gnc paleo diet vs vegan healthy foods that help burn fat weight loss pills xenadrine review gallbladder diet cleanse weight loss supplements for men over 40 african mango natural weight loss supplement health food store weight loss pills weight loss calculator calories per week weight loss supplements for 16 year olds how to burn belly fat rapidly high protein diet results fat burning diet regimen diet foods recipes free diet for abs for men fat burning pills ephedra diet meal plan ratings obesity and gallbladder diseases diet shakes v virgin active diet programs 5 2 diet recipes gout diet beans best exercise to burn fat and not lose muscle healthy diet for 0 3 years best kidney diets free weight loss diet plan india cinnamon supplements for weight loss reviews obesity surgery wikipedia south beach diet turkey meatloaf 17 cheat foods that burn belly fat fast weight watchers calculator how much burn fat at home fast raw food diet lunch recipes good foods to burn fat and build muscle atkins diet journal articles diet plan for 9 months baby fat burning lean muscle building supplements best weight loss supplement for women at gnc vegan diet after 50 diet to lose belly fat fast appetite suppressants cvs fat burning foods youtube weight management program ucsd gluten free diet vs atkins obesity in america fast food to blame diet and exercise plan to lose 80 pounds yummy paleo diet recipes appetite suppressant pills cvs weight loss programs for nursing moms diet recommendations kidney stones weight loss success stories young women weight loss supplement recommended by dr oz vegan diet for teenagers abs diet for women with jessica smith foods that help burn fat naturally weight watchers points calculator zimbio hcg ultra diet espanol nutritional diet plans for women obesity queensland government dietrich bonhoeffer zitate nationalsozialismus obesity causes hair loss obesity facts journal impact factor have you tried sensa weight loss healthy diet 60 year old female diet coke with stevia how to help obesity vegan diet menu obesity effects on nursing obesity bmi for children obesity prevention and lifestyle program bmi morbid obesity calculator obesity of children in uae diet and exercise plan for a month best appetite suppressant customer reviews diet for gout with diabetes what causes obesity fast food diet menu 1000 calories diet for 1500 calories a day 1200 calorie diet no exercise diet coke with splenda lemonade diet orange juice what does a diet high in fiber do dash diet tracking sheet gout diet foods not to eat 15 weight loss cleanse and flush obesity and diabetes barnett free diet plans online for kids heart healthy diet 8 steps to prevent heart disease diet tonic water without quinine diet exercise journal weight watchers calculator old best way to burn fat without losing muscle mass 4 week burn fat fast workout free diet journal calorie counter losing weight 90 diet 10 exercise diet doctor ringgold ga best supplements for weight loss men harcombe diet planner xenadrine results weight loss dietary supplement rapid release capsules paleo diet constipation diet juice menu best weight loss supplement for men high protein diet cons hcg diet drops menstrual cycle child obesity thesis south beach diet 3 months gluten free diet for gestational diabetes free diet plans grocery list burn fat build muscle men healthy diet on a budget obesity in the us health risks obesity problems solutions essay greek yogurt diet to lose weight weight management doctors nj diet ideas for dinner healthy diet plan 15 year old low salt diet recipes lunch obesity surgery wakefield best workout to burn fat at home appetite suppressant herbal tea atkins diet book 1972 bariatric surgery gastric bypass diet burn the fat naturally atkins diet quorn high protein diet risks otc weight loss pills that actually work diet pills sold at walgreens mediterranean diet foods recipes diet pills that work with birth control diet mountain dew ultimate guitar fat burning soup diet ingredients kosher diet programs easy diet exercise plan lose weight anti inflammatory diet honey caveman diet bars information diet conscious consumption weight chart age height women need to burn fat quickly beyond diet denver 1200 calorie diet and gaining weight diet and exercise plan for kids swimming exercise program weight loss online help with weight loss free