Baanaree

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

พระธรรมเทศนา พระครูอุดมวีรวัฒน์ (หลวงพ่อคูณ ติกฺขวีโร) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖

ดาวน์โหลดเสียง

 

ฟรี! หนังสือและซีดีใหม่

ความรักเสมอตนไม่มี
โดย ท่านอาจารย์
พระมหาบัว
ญาณสัมปันโน
ทาน ศีล ภาวนา
พระครูวิมลภาวนาคุณ
(หลวงปู่คูณ สุเมโธ)

ร่วมงานกับเรา


วันพระ

วันพระเดือนธันวาคม ๒๕๕๗
วันเสาร์ที่ ๖ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑
วันเสาร์ที่ ๒๐ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๒

ปฏิทินธรรม

กิจกรรมประจำ
*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

-ทุกวันพุธแรกและพุธที่สองของเดือน
เวลา ๑๓.๐๐-๒๐.๐๐ น.
-ทุกวันพุธที่สามและพุธที่สี่ของเดือน
เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.

*ร่วมสดับธรรมจากครูบาอาจารย์
กิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*ร่วมเรียนอภิธรรมนำไปสู่การภาวนา
โดย อาจารย์สองสุข ทองกระจ่าง
ผู้อำนวยการมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
กิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี 

เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

*เรียนสมถะวิปัสสนาในพระไตรปิฎก
โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
อาจารย์ผู้สอนพิเศษวิชาอภิธรรมปิฎก
กิจกรรมทุกวันศุกร์ที่สามของเดือน 
เวลา ๑๗.๓๐-๑๙.๓๐ น.
 
*ร่วมปฏิบัติธรรมแบบเนสัชชิก
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว โดย
พระอาจารย์โกศิล ปริปุณโณ
และพระอาจารย์วรวิทย์ วรธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์แรกของเดือน
เริ่มเช้าวันเสาร์ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ถึงเช้าวันอาทิตย์ เวลา ๐๖.๐๐ น.


*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
และสวดมนต์แปล โดย
พระอาจารย์โสภณ ฉนฺทธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สามของเดือน
เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น.

*ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร
โดยพระเถระวัดป่ากรรมฐาน
เมตตารับบาตร

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สี่ของเดือน
เวลา ๐๗.๐๐-๑๐.๐๐ น.
 
 •
*ร่วมเรียนภาษาบาลีเบื้องต้น
โดย มหาบาลีวิชชาลัย
สถาบันสอนภาษาบาลีบุคคลทั่วไป
กิจกรรมทุกวันอาทิตย์ของเดือน
เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
     
ปฎิทินการแสดงธรรม
วันพฤหัสฯที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
เชิญร่วมฟังการแสดงธรรม โดย
พระอาจารย์พรพล ปสันโน

วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก กทม.
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

 
วันอังคารที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
เชิญร่วมฟังการแสดงธรรม โดย
พระครูสิริธรรมสาร
(พระอาจารย์ไชยา สิริธัมโม)
วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก กทม.
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสฯที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗
เชิญร่วมฟังการแสดงธรรม โดย
พระอาจารย์ปสันโน
วัดป่าอภัยคีรี มลรัฐแคลิฟอร์เนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

 

diet and exercise meal plan weight loss shakes comparison obesity and fast food canada engine 2 diet sweet potato bowl white coffee beans and weight loss best appetite suppressant reviews australia jillian michaels diet recommendations fat burning foods mayo clinic weekly meal plan to burn fat best exercises to build muscle and burn fat juice diet 50 cent diet in cancer treatment vegan diet vs cancer burn fat tone stomach vegetarian diet side effects obesity rate in african american epidemic obesity uk children zone diet sweet potatoes heart healthy weight loss supplement south beach diet phase 1 day 7 obesity data scotland obesity children wales 0 calorie soup diet obesity levels by country obesity in america fast food to blame obesity society new zealand burn the fat feed the muscle contest diet shakes homemade healthy weight loss snack foods burn fat build muscle men obesity causes research obesity treatment drugs baba ramdev obesity video does a diet high in fiber help you lose weight diet and cancer news arthritis diet related foods that burn fat by tom venuto simple weight loss programs for women grapefruit diet theory diet to reduce total cholesterol weight loss programs quick burn stomach fat fast naturally natural weight loss dietary supplement quick way to gain weight for women diet high blood pressure during pregnancy hills prescription diet nz how to burn stomach fat girls obesity epidemic britain hills prescription diet i d equivalent can u burn fat and gain muscle how to burn belly fat rapidly diet information for diabetics usn diet whey ultra lean reviews how to burn belly fat rapidly appetite suppressants boots keto diet heart attack diet soda headache deity 4130 cranks yogurt diet side effects weight loss in pregnancy third trimester diet pills youtube obesity around the world graph obesity education children do maternity pills help you gain weight brat diet for vomiting weight management clinic calgary fat burning lifting routine independent weight loss supplement reviews paleo diet just a fad 2 days diet lingzhi japan 2 month fat burn workout obesity in children nice burn the fat build the muscle by tom venuto new abs diet grocery list historical obesity rates by state eucaloric diet definition diet drinks health child obesity 2013 candida diet quackery sample diet high in fiber diet plan low carb high protein obesity in kuwaiti children burn fat gain muscle pills diet 3 days before a marathon diet planner chart childhood obesity statistics pa sensa weight loss wholesale obesity causes wheezing dietrich bonhoeffer discipleship science diet dog food dealers lose belly fat without losing muscle obesity genetics factors healthy diet dinners diet soda cancer 2012 burn the fat before and after macrobiotic diet gluten free diet pills and high blood pressure medication juice diet yahoo diet foods unhealthy burn fat increase muscle mass juicing 101 for weight loss diet for 30 yr old man vegetarian diet nutrition guide obesity prostate cancer risk weight watchers etools cancellation fat burning foods nuts denise austin burn fat fast cardio blast 2007 diet analysis amazon lose stomach fat super fast diet soup mix atkins diet oranges who obesity life expectancy burn fat fast by running deity cryptkeeper frame detailed diet plans for men fat burning recipes book dietrich bonhoeffer ideas appetite suppressants that work in south africa childhood obesity joint problems obesity weight loss success stories weight chart height female raw food diet for dogs hcg diet kit reviews extreme makeover weightloss edition vs the biggest loser dash diet lower cholesterol natural ways to burn belly fat fast beyond diet denver gynoid obesity pictures diet meal plan 2000 calorie diet to lose belly fat and love handles mediterranean diet hummus weight loss fast 1 week macrobiotic diet john cage heart healthy diet coffee obesity and cardiovascular disease statistics ketogenic diet vegetables 500 calories of protein diet weight height chart for donating blood south beach diet recipes for chicken breast milk free diet and acne diet for severe diverticulitis weight loss fasting 5 days lunch diet for diabetic dr oz weight loss supplements 2013 burn fat feed muscle pdf download top 20 appetite suppressant pills water diet 30 days hcg diet drops vs injections reviews weight loss medication diethylpropion best diet pills pro ana