Baanaree

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ข่าวมูลนิธิบ้านอารีย์

 บรรยากาศการปฎิบัติธรรมแบบเคลื่อนไหว 14 จังหวะ เพื่อสร้างสติ แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ เมตตานำปฎิบัติโดยพระอาจารย์โสภณ ฉนฺทธมฺโม จากสวนธรรมสากล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยเริ่มการปฎิบัติกันตั้งแต่เวลา 13.00 น. และสิ้นสุดการปฎิบัติตามรูปแบบในเวลา 20.00 น.(18 เมษายน 2561) มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ที่เข้าร่วมปฎิบัติในวันนี้เป็นผู้ปฎิบัติใหม่ และมีความสงสัยว่าการยกมือ 14 จังหวะ จะสามารถทำให้ตนเองมีสติในชีวิตประจำวันได้อย่างไร ซึ่งเมื่อปฎิบัติไปได้มากกว่า 3 ชั่วโมง ก็มีผู้ที่ตัดสินใจเข้าร่วมเดินทางไปปฎิบัติธรรม กับทางมูลนิธิบ้านอารีย์ ที่จัดขึ้นในทุกสัปดาห์ที่วัดโรจนประภา จังหวัดเพชรบูรณ์ ในคอร์ส 8วัน 7 คืน เป็นจำนวน 2 ท่าน 

ทั้งนี้การจัดคอร์สปฎิบัติธรรม ของทางมูลนิธิบ้านอารีย์ จำนวน 8 วัน 7 คืน ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่วัดโรจนประภา และ จำนวน 4 วัน 3 คืน ที่รีสอร์ทกระท่อมเต่า ซึ่งทั้ง 2 แห่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และเป็นพื้นที่สัปปายะ เหมาะกับการปฎิบัติ และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นตลอดการปฎิบัติ โดยสามารถสมัครได้ที่มูลนิธิบ้านอารีย์ได้ทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ซึ่งเป็นวันหยุดทำการ

 

 

วันพระ

วันพระเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

วันอาทิตย์ที่ ๘ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๒
วันอาทิตย์ที่ ๑๕ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒
วันจันทร์ที่ ๒๓ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑
วันจันทร์ที่ ๓๐ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑

ปฏิทินธรรม

กิจกรรมประจำ
*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

-กิจกรรมทุกวันพุธ
เวลา ๑๓.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*ร่วมสดับธรรมจากครูบาอาจารย์
กิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*เรียนสมถะวิปัสสนาในพระไตรปิฎก
โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
อาจารย์ผู้สอนพิเศษวิชาอภิธรรมปิฎก
กิจกรรมทุกวันศุกร์ที่สี่ของเดือน 
เวลา ๑๗.๓๐-๑๙.๓๐ น.
 
*ร่วมปฏิบัติธรรมแบบเนสัชชิก
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว โดย
พระอาจารย์วรวิทย์ วรธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์แรกของเดือน
เริ่มเช้าวันเสาร์ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ถึงเช้าวันอาทิตย์ เวลา ๐๖.๐๐ น.


*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
และสวดมนต์แปล โดย
พระอาจารย์โสภณ ฉนฺทธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สามของเดือน
เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น.

*ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร
โดยพระเถระวัดป่ากรรมฐาน
เมตตารับบาตร

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สี่ของเดือน
เวลา ๐๗.๐๐-๑๐.๐๐ น.
 
*เรียนพระอภิธรรมเบื้องต้น
โดย อาจารย์ทองสุข ทองกระจ่าง
ผู้อำนวยการมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
กิจกรรมทุกวันเสาร์

เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๐๐ น.
 
 •
*ร่วมเรียนภาษาบาลีเบื้องต้น
โดย มหาบาลีวิชชาลัย
สถาบันสอนภาษาบาลีบุคคลทั่วไป
กิจกรรมทุกวันอาทิตย์
บาลีเบื้องต้น เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.
บาลีธรรมบท เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
     
ปฎิทินการแสดงธรรม
วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระอาจารย์มหาเด่นศักดิ์ สุขุมาโล
วัดเทพลีลา กรุงเทพฯ
ณ ห้องคิดปัน ชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม
โดย 
พระอาจารย์มหาทวีป กตปุญโญ
วัดแทนวันดีเจริญสุข กรุงเทพฯ
ณ ห้องคิดปัน ชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระครูสิริธรรมสาร
(พระอาจารย์ไชยา สิริธัมโม)
วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก กทม.
ณ ห้องคิดปัน ชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

 
   วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
   เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
   พระครูสิริสุตวราภรณ์
   (พระอาจารย์มหาประกอบ ธมฺมชีโว)
   เจ้าอาวาสวัดป่ามหาไชย จ.สมุทรสาคร
   ณ ห้องคิดปัน ชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
   เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.


 

 

 

พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต)