Baanaree

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
เสียงธรรมจากบ้านอารีย์
Title Filter     Display # 
# Article Title Hits
1 พระราชวิสุทธิประชานาถ (หลวงพ่ออลงกต ติกฺขปญฺโญ) วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 21
2 พระอาจารย์สว่าง กัลยาโณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 18
3 พระอาจารย์สวัสดิ์ ปิยธัมโม วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 22
4 พระอาจารย์มหาเด่นศักดิ์ สุขุมาโล วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 19
5 พระครูโอภาสวุฒิกร (หลวงพ่อโสภณ โอภาโส) วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 26
6 พระภาวนาเขมคุณ วิ. (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรํสี) วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 16
7 พระครูใบฎีกามณเฑียร มณฺฑิโร (พระอาจารย์จ้อย) วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 79
8 พระอาจารย์ปัญญา นีลวัณโน วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ 47
9 พระอาจารย์ทองปาน จารุวัณโณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ 37
10 พระครูวิสิฐพรหมจริยคุณ (พระอาจารย์สามดง จันทโชโต) วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ 26
11 พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ 26
12 พระครูสังฆกิจพิมล (พระอาจารย์สุรศักดิ์ สุญาญาโณ) วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ 51
13 พระครูสิริสุตวราภรณ์ (พระมหาประกอบ ธมฺมชีโว) วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ 60
14 พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ 48
15 พระครูสิริธรรมสาร (พระอาจารย์ไชยา สิริธัมโม) วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ 31
16 พระอาจารย์ภานุวัฒน์ จิตตทันโต วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ 47
17 พระอาจารย์มหาสุริยันต์ ธมฺมทสฺสี วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ 90
18 พระราชวิสุทธิประชานาถ (หลวงพ่ออลงกต ติกฺขปญฺโญ) วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 48
19 พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ 102
20 พระมนฑ์จิตต์เกษม (หลวงปู่เฉลิม ธัมมธโร) วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ 49
21 พระภาวนาเขมคุณ วิ. (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรํสี) วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ 111
22 พระครูญานวิรัต (หลวงพ่อมหาประเสริฐ กิตติเสฏโฐ) วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ 89
23 พระอาจารย์มหาทวีป กตปุญโญ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 95
24 พระครูเมตตากิตติคุณ (หลวงพ่อสมหมาย อัตตมโน) วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 58
25 พระอาจารย์เรวัติ สุปภาโต วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 96
26 พระครูวิสิฐพรหมจริยคุณ (พระอาจารย์สามดง จันทโชโต) วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 116
27 พระอาจารย์ครรชิต คุณวโร วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 62
28 พระอาจารย์มหาสนธยา เขมาภิรโต วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 77
29 พระราชวิสุทธิประชานาถ (หลวงพ่ออลงกต ติกฺขปญฺโญ) วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ 74
30 พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ 103
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 16

วันพระ

วันพระเดือนธันวาคม ๒๕๖๐
วันอาทิตย์ที่ ๓ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑
วันจันทร์ที่ ๑๑ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑
วันจันทร์ที่ ๒๕ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๒

ปฏิทินธรรม

กิจกรรมประจำ
*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

-กิจกรรมทุกวันพุธ
เวลา ๑๓.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*ร่วมสดับธรรมจากครูบาอาจารย์
กิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*เรียนสมถะวิปัสสนาในพระไตรปิฎก
โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
อาจารย์ผู้สอนพิเศษวิชาอภิธรรมปิฎก
กิจกรรมทุกวันศุกร์ที่สามของเดือน 
เวลา ๑๗.๓๐-๑๙.๓๐ น.
 
*ร่วมปฏิบัติธรรมแบบเนสัชชิก
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว โดย
พระอาจารย์วรวิทย์ วรธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์แรกของเดือน
เริ่มเช้าวันเสาร์ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ถึงเช้าวันอาทิตย์ เวลา ๐๖.๐๐ น.


*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
และสวดมนต์แปล โดย
พระอาจารย์โสภณ ฉนฺทธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สามของเดือน
เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น.

*ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร
โดยพระเถระวัดป่ากรรมฐาน
เมตตารับบาตร

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สี่ของเดือน
เวลา ๐๗.๐๐-๑๐.๐๐ น.
 
*เรียนพระอภิธรรมเบื้องต้น
โดย อาจารย์ทองสุข ทองกระจ่าง
ผู้อำนวยการมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
กิจกรรมทุกวันเสาร์

เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๐๐ น.
 
 •
*ร่วมเรียนภาษาบาลีเบื้องต้น
โดย มหาบาลีวิชชาลัย
สถาบันสอนภาษาบาลีบุคคลทั่วไป
กิจกรรมทุกวันอาทิตย์
บาลีเบื้องต้น เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.
บาลีธรรมบท เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
     
ปฎิทินการแสดงธรรม
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระครูสมุห์สุชิน ปริปุณฺโณ
วัดธรรมสถิต จ.ระยอง
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระโพธิญาณวิเทศ
(พระอาจารย์ปสันโน)

วัดป่าอภัยคีรี มลรัฐแคลิฟอร์เนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระครูบริหารสมาธิคุณ 
(หลวงพ่อคำสด อรุโณ)

วัดป่าบ้านเพิ่ม จ.อุดรธานี
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
 

 

พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต)