Baanaree

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
เสียงธรรมจากบ้านอารีย์
Title Filter     Display # 
# Article Title Hits
1 พระอาจารย์เคนศรี สีลสํวโร แสดงธรรมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 24
2 พระครูภาวนาสารคุณ (หลวงพ่อดำรงค์ สุจิตฺโต) แสดงธรรมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 34
3 พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต แสดงธรรมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 25
4 พระครูสิริธรรมสาร (พระอาจารย์ไชยา สิริธัมโม แสดงธรรมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 27
5 พระอาจารย์มหาสนธยา เขมาภิรโต แสดงธรรมเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ 41
6 พระครูธรรมธร (พระอาจารย์ครรชิต คุณวโร) แสดงธรรมเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ 48
7 พระภาวนาเขมคุณ วิ.(พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรํสี) แสดงธรรมเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ 41
8 พระครูกิตติปัญญาคุณ (หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร) แสดงธรรมเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม 2561 76
9 หลวงพ่อสำรวย ตายโน แสดงธรรมวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 191
10 พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 150
11 พระอาจารย์ คเวสโก(Gavesako) แสดงธรรมวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 177
12 พระครูคัมภีร์ปัญญาคุณ (หลวงพ่อสุวัฒน์ คัมภีรปัญโญ) แสดงธรรมวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 252
13 พระอาจารย์มหาทวีป กตปุญโญ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 131
14 พระอาจารย์ Jutindharo แสดงธรรมเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ 169
15 พระอาจารย์มหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร วันที่ 25 มกราคม ๒๕๖๑ 147
16 พระอาจารย์มหาเด่นศักดิ์ สุขุมาโล วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ 192
17 พระครูสิริธรรมสาร (พระอาจารย์ไชยา สิริธัมโม) วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 148
18 พระครูสังฆกิจพิมล (พระสุรศักดิ์ สุรญาโณ) วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ 191
19 พระครูบริหารสมาธิคุณ (หลวงพ่อคำสด อรุโณ) วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ 195
20 พระโพธิญาณวิเทศ (พระอาจารย์ปสันโน) วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ 127
21 พระครูสมุห์สุชิน ปริปุณโณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 123
22 พระอาจารย์ครรชิต คุณวโร วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 173
23 พระอาจารย์วัลลภ อคฺคธมฺโม วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ 210
24 พระราชวิสุทธิประชานาถ (หลวงพ่ออลงกต ติกฺขปญฺโญ) วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 139
25 พระอาจารย์สว่าง กัลยาโณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 138
26 พระอาจารย์สวัสดิ์ ปิยธัมโม วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 263
27 พระอาจารย์มหาเด่นศักดิ์ สุขุมาโล วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 177
28 พระครูโอภาสวุฒิกร (หลวงพ่อโสภณ โอภาโส) วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 130
29 พระภาวนาเขมคุณ วิ. (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรํสี) วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 149
30 พระครูใบฎีกามณเฑียร มณฺฑิโร (พระอาจารย์จ้อย) วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 208
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 17

วันพระ

วันพระเดือนเมษายน ๒๕๖๑

วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561แรม ๘ ค่ำ เดือนห้า 
วันเสาร์ที่ 14 เมษายน 2561แรม ๑๔ ค่ำ เดือนห้า
วันสงกรานต์วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนหก
วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนหก
 
 

ปฏิทินธรรม

กิจกรรมประจำ
*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

-กิจกรรมทุกวันพุธ
เวลา ๑๓.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*ร่วมสดับธรรมจากครูบาอาจารย์
กิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*เรียนสมถะวิปัสสนาในพระไตรปิฎก
โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
อาจารย์ผู้สอนพิเศษวิชาอภิธรรมปิฎก
กิจกรรมทุกวันศุกร์ที่สามของเดือน 
เวลา ๑๗.๓๐-๑๙.๓๐ น.
 
*ร่วมปฏิบัติธรรมแบบเนสัชชิก
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว โดย
พระอาจารย์วรวิทย์ วรธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์แรกของเดือน
เริ่มเช้าวันเสาร์ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ถึงเช้าวันอาทิตย์ เวลา ๐๖.๐๐ น.


*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
และสวดมนต์แปล โดย
พระอาจารย์โสภณ ฉนฺทธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สามของเดือน
เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น.

*ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร
โดยพระเถระวัดป่ากรรมฐาน
เมตตารับบาตร

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สี่ของเดือน
เวลา ๐๗.๐๐-๑๐.๐๐ น.
 
*เรียนพระอภิธรรมเบื้องต้น
โดย อาจารย์ทองสุข ทองกระจ่าง
ผู้อำนวยการมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
กิจกรรมทุกวันเสาร์

เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๐๐ น.
 
 •
*ร่วมเรียนภาษาบาลีเบื้องต้น
โดย มหาบาลีวิชชาลัย
สถาบันสอนภาษาบาลีบุคคลทั่วไป
กิจกรรมทุกวันอาทิตย์
บาลีเบื้องต้น เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.
บาลีธรรมบท เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
     
ปฎิทินการแสดงธรรม
วันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระมหาสนธยา เขมาภิรโต
วัดพระรามเก้ากาญจาภิเษก กรุงเทพฯ
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระครูสิริธรรมสาร (พระอาจารย์ไชยา สิริธมฺโม
วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระครูภาวนาสารคุณ
(หลวงพ่อดำรงค์ สุจิตฺโต)

วัดปลื้มพัฒนา จ.บุรีรัมย์
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
  

 

พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต)