Baanaree

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
เสียงธรรมจากบ้านอารีย์
Title Filter     Display # 
# Article Title Hits
151 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์มหาสนธยา เขมภิรโต วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ 399
152 พระธรรมเทศนา พระภาวนาเขมคุณ วิ. (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรํสี) วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ 596
153 พระธรรมเทศนา พระครูฌานวิรัต (หลวงพ่อพระมหาประเสริฐ กิตติเสฎโฐ) วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ 288
154 พระธรรมเทศนา พระครูเกษมวรกิจ (หลวงพ่อวิชัย เขมิโย) วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 652
155 พระธรรมเทศนา พระมหาเฉลิม ปิยทสฺสี วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ 539
156 พระธรรมเทศนา พระมหาเด่นศักดิ์ สุขุมาโล วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 299
157 พระธรรมเทศนา พระครูธรรมธรไพรัช วรโท วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 390
158 พระธรรมเทศนา พระครูสุขุมธรรมวัฒน์ (หลวงปู่บวร สุชีโว) วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 467
159 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 565
160 พระธรรมเทศนา พระอธิการประสิทธิ์ สีลคุโน วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 510
161 พระธรรมเทศนา พระครูภาวนาชัยสิทธิ์ (หลวงพ่อบุญลือ ธมฺมกาโม) วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 591
162 พระธรรมเทศนา พระอุดมประชาทร (ท่านเจ้าคุณอลงกต) วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 392
163 พระธรรมเทศนา พระครูสิริธรรมสาร (พระอาจารย์ไชยา สิริธัมโม) วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 866
164 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ 456
165 พระธรรมเทศนา พระครูเกษมวรกิจ (หลวงพ่อวิชัย เขมิโย) วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ 403
166 พระธรรมเทศนา พระครูวีรญาณโสภณ (หลวงพ่อดาด สิริปัญโญ) วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ 708
167 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม วันที่ ๙ มิภุนายน ๒๕๕๙ 891
168 พระธรรมเทศนา พระครูฌานวิรัต (หลวงพ่อพระมหาประเสริฐ กิตติเสฎโฐ) วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ 487
169 พระธรรมเทศนา พระภาวนาเขมคุณ วิ. (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรํสี) วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 461
170 พระธรรมเทศนา พระครูสิริสุตวราภรณ์ (พระมหาประกอบ ธมฺมชีโว) วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 776
171 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์บุญมี ธมฺมรโต วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 487
172 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ทองปาน จารุวัณโณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 1206
173 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์เรวัติ สุปภาโต วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ 541
174 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ 862
175 พระธรรมเทศนา พระครูเมตตากิตติคุณ (หลวงพ่อสมหมาย อัตตมโน) วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ 500
176 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์มหาสนธยา เขมภิรโต วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ 510
177 พระธรรมเทศนา พระอุดมประชาทร (ท่านเจ้าคุณอลงกต) วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 479
178 พระธรรมเทศนา พระราชญาณกวี (ปิยโสภณ) วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ 442
179 พระธรรมเทศนา พระครูฌานวิรัต (หลวงพ่อพระมหาประเสริฐ กิตติเสฎโฐ) วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ 548
180 พระธรรมเทศนา พระราชวรคุณ (หลวงปู่สมศักดิ์ ปัณฑิโต) วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ 505
 
Page 6 of 19

วันพระ

วันพระเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๕ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๓
วันพุธที่ ๑๓ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน  ๔
วันพุธที่ ๒๐ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๔
 
 

ปฏิทินธรรม

กิจกรรมประจำ
*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

-กิจกรรมทุกวันพุธ
เวลา ๑๓.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*ร่วมสดับธรรมจากครูบาอาจารย์
กิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*เรียนสมถะวิปัสสนาในพระไตรปิฎก
โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
อาจารย์ผู้สอนพิเศษวิชาอภิธรรมปิฎก
กิจกรรมทุกวันศุกร์ที่สี่ของเดือน 
เวลา ๑๗.๓๐-๑๙.๓๐ น.
 
*ร่วมปฏิบัติธรรมแบบเนสัชชิก
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว โดย
พระอาจารย์วรวิทย์ วรธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์แรกของเดือน
เริ่มเช้าวันเสาร์ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ถึงเช้าวันอาทิตย์ เวลา ๐๖.๐๐ น.


*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
และสวดมนต์แปล โดย
พระอาจารย์โสภณ ฉนฺทธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สามของเดือน
เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น.

*ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร
โดยพระเถระวัดป่ากรรมฐาน
เมตตารับบาตร

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สี่ของเดือน
เวลา ๐๗.๐๐-๑๐.๐๐ น.
 
*เรียนพระอภิธรรมเบื้องต้น
โดย อาจารย์ทองสุข ทองกระจ่าง
ผู้อำนวยการมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
กิจกรรมทุกวันเสาร์

เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๐๐ น.
 
 •
*ร่วมเรียนภาษาบาลีเบื้องต้น
โดย มหาบาลีวิชชาลัย
สถาบันสอนภาษาบาลีบุคคลทั่วไป
กิจกรรมทุกวันอาทิตย์
บาลีเบื้องต้น เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.
บาลีธรรมบท เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
     
ปฎิทินการแสดงธรรม
วันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม
โดย 
พระอาจารย์มหาทวีป กตปุญโญ
วัดแทนวันดีจิตเจริญสุข จ.กรุงเทพฯ
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม
โดย 
พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต
วัดป่าศรัทธาถวาย(ถ้ำเต่า) จ.อุดรธานี
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม๒๕๖๒
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
หลวงพ่อสมหมาย อัตตมโน
วัดป่าสันติกาวาส จ.อุดรธานี
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
   วันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒
   เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
   พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต
   วัดป่าภูไม้ฮาว จังหวัดมุกดาหาร
   ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
   เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 

   วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม๒๕๖๒
   เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย

   พระอาจารย์โสภณ โอภาโส 

   วัดบึงลัฏฐิวัน จ.พระนครศรีอยุธยา 

   ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์ เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 

 

 

 

 

พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต)