Baanaree

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
เสียงธรรมจากบ้านอารีย์
Title Filter     Display # 
# Article Title Hits
451 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ปสันโน วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ 1527
452 พระธรรมเทศนา พระครูฌานวิรัต (หลวงพ่อพระมหาประเสริฐ กิตติเสฎโฐ) วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ 1777
453 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์พรพล ปสันโน วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ 2066
454 พระธรรมเทศนา พระครูเกษมธรรมทัต (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรํสี) วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ 1220
455 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์มหาทวีป กตปุญโญ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ 1566
456 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์มานพ อุปสโม วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 2221
457 พระธรรมเทศนา พระปัญญานันทมุนี (พระอาจารย์สง่า สุภโร) วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ 1864
458 พระธรรมเทศนา พระอุดมประชาทร (ท่านเจ้าคุณอลงกต) วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔ 2191
459 พระธรรมเทศนา พระอธิการอเนก เตชวโร วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ 1099
460 พระธรรมเทศนา พระครูเกษมธรรมทัต (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรํสี) วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔ 1388
461 พระธรรมเทศนา พระครูโอภาสวุฒิกร (พระอาจารย์โสภณ โอภาโส) วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๔ และ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 1042
462 พระธรรมเทศนา พระครูพุทธฺสารสุนทร (หลวงพ่อบุญกู้ อนุวฑฺฒโน) วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๔ 1459
463 พระธรรมเทศนา พระครูโอภาสวุฒิกร (พระอาจารย์โสภณ โอภาโส) วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔ 1216
464 พระธรรมเทศนา พระมหากิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๔ 2382
465 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์มหาทวีป กตปุญโญ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔ 2642
466 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์เรวัติ สุปภาโต วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ 2053
467 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์พรพล ปสันโน วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ 1443
468 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์พรพล ปสันโน วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ 2002
469 พระธรรมเทศนา พระครูสังฆกิจพิมล (พระอาจารย์สุรศักดิ์ สุรญาโณ) วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ 1441
470 พระธรรมเทศนา พระครูโอภาสวุฒิกร (พระอาจารย์โสภณ โอภาโส) วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 1290
471 พระธรรมเทศนา พระครูเกษมธรรมทัต (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรํสี) วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 2197
472 พระธรรมเทศนา พระครูวินัยธร (ดร. พระอาจารย์มานพ กนฺตสีโล) วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 2548
473 พระอาจารย์พรพล ปสันโน - อ้อม สุนิสา วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 4243
474 พระธรรมเทศนา พระอธิการประสิทธิ์ สีลคุโน วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 1756
475 พระธรรมเทศนา พระอุดมประชาทร (ท่านเจ้าคุณอลงกต) วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ 2293
476 พระธรรมเทศนา พระครูฌานวิรัต (หลวงพ่อพระมหาประเสริฐ กิตติเสฎโฐ) วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ 1944
477 พระธรรมเทศนา พระราชญาณกวี (ปิยโสภณ) วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ 2227
478 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์มหาทวีป กตปุญโญ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ 1630
479 พระธรรมเทศนา พระครูโอภาสวุฒิกร (พระอาจารย์โสภณ โอภาโส) วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 1277
480 พระธรรมเทศนา พระครูเกษมธรรมทัต (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรํสี) วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ 2760
 
Page 16 of 19

วันพระ

วันพระเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๓ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๕
วันเสาร์ที่ ๑๑ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๖
วันเสาร์ที่ ๑๘ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖
วันที่อาทิตย์ที่ ๒๖ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๖
 
 

ปฏิทินธรรม

กิจกรรมประจำ
*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

-กิจกรรมทุกวันพุธ
เวลา ๑๓.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*ร่วมสดับธรรมจากครูบาอาจารย์
กิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*เรียนสมถะวิปัสสนาในพระไตรปิฎก
โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
อาจารย์ผู้สอนพิเศษวิชาอภิธรรมปิฎก
กิจกรรมทุกวันศุกร์ที่สี่ของเดือน 
เวลา ๑๗.๓๐-๑๙.๓๐ น.
 
*ร่วมปฏิบัติธรรมแบบเนสัชชิก
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว โดย
พระอาจารย์วรวิทย์ วรธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์แรกของเดือน
เริ่มเช้าวันเสาร์ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ถึงเช้าวันอาทิตย์ เวลา ๐๖.๐๐ น.


*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
และสวดมนต์แปล โดย
พระอาจารย์โสภณ ฉนฺทธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สามของเดือน
เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น.

*ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร
โดยพระเถระวัดป่ากรรมฐาน
เมตตารับบาตร

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สี่ของเดือน
เวลา ๐๗.๐๐-๑๐.๐๐ น.
 
*เรียนพระอภิธรรมเบื้องต้น
โดย อาจารย์ทองสุข ทองกระจ่าง
ผู้อำนวยการมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
กิจกรรมทุกวันเสาร์

เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๐๐ น.
 
 •
*ร่วมเรียนภาษาบาลีเบื้องต้น
โดย มหาบาลีวิชชาลัย
สถาบันสอนภาษาบาลีบุคคลทั่วไป
กิจกรรมทุกวันอาทิตย์
บาลีเบื้องต้น เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.
บาลีธรรมบท เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
     
ปฎิทินการแสดงธรรม
วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระอาจารย์สนธยา เขมาภิรโต
วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จ.นนทบุรี
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม
โดย 
พระครูบริหารสมาธิคุณ
(หลวงปู่คำสด อรุโณ)
วัดป่าบ้านเพิ่ม จ.อุดรธานี
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระครูปิยสีลาจารย์
(พระอาจารย์ไชยา อภิชโย)

วัดป่าบ้านค้อ จ. อุดรธานี
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
   วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
   เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
   พระครูสมุห์สุชิน ปริปุณฺโณ
   วัดธรรมสถิต จ. ระยอง
   ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
   เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.


 

 

 

พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต)