Baanaree

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หนังสือธรรมะหายาก
Title Filter     Display # 
# Article Title Hits
1 หลักคำสอนของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต 1834
2 ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก "พระผู้เปี่ยมด้วยรอยยิ้มแห่งเมตตาธรรม" 2972
3 รำลึกถึงหลวงปู่จันทร์โสม กิตติกาโร 1512
4 อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 3201
5 อภิณหปัจจเวกขณ พระนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทว) 1968
6 มนุษย์วิทยา เล่ม ๑ ตอนที่ ๑-๒ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิญาณวโรรส 2735
7 อุบาสกปฏิบัติ ระเบียบแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 3214
8 แสงธรรม จากท่านพระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร 3603
9 บันทึกธรรมะ โดย หลวงปู่บุดดา ถาวโร 3618
10 ธรรมสอน ของ หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต 2862
11 ชี้ทางดับทุกข์ โดย ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน 2583
12 พระอรหันต์ไม่สูญจากโลก โดย ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน 1747
13 หลวงปู่เล่าเรื่อง เทวดา - พญานาค - พระธาตุ โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ 6307
14 ฐานิโยวาท โดย หลวงพ่อพุธ ฐานิโย 3842
15 เคล็ดปฏิบัติสมาธิ โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ 4523
16 พระประวัติตรัสเล่า สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 4871
17 โอวาท หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต อบรม ปฏิบัติ ธุดงควัตร คติธรรมคำสอน 4734
18 สู้ตาย โดย พระครูสุทธิธรรมรังษี (หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท) 4585
19 ภาพประวัติ ๑๘ พระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 2219
20 อนุสรณ์ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๗ ปีที่ ๑๖ 1184
21 เพชรน้ำหนึ่ง โดย พระราชสิทธิมุนี (โชดก ป. ๙) 3919
22 อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระหลวงปู่ฝาง จิตฺตคุตฺโต 2261
23 ธรรมวิจยานุศาสน์ โดย พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์) 3118
24 แก้วมณีอีสาน 3406
25 แก่นพระพุทธศาสนา โดย หลวงปู่คำดี ปภาโส 2802
 

วันพระ

วันพระเดือนเมษายน ๒๕๖๑

วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561แรม ๘ ค่ำ เดือนห้า 
วันเสาร์ที่ 14 เมษายน 2561แรม ๑๔ ค่ำ เดือนห้า
วันสงกรานต์วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนหก
วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนหก
 
 

ปฏิทินธรรม

กิจกรรมประจำ
*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

-กิจกรรมทุกวันพุธ
เวลา ๑๓.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*ร่วมสดับธรรมจากครูบาอาจารย์
กิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*เรียนสมถะวิปัสสนาในพระไตรปิฎก
โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
อาจารย์ผู้สอนพิเศษวิชาอภิธรรมปิฎก
กิจกรรมทุกวันศุกร์ที่สามของเดือน 
เวลา ๑๗.๓๐-๑๙.๓๐ น.
 
*ร่วมปฏิบัติธรรมแบบเนสัชชิก
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว โดย
พระอาจารย์วรวิทย์ วรธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์แรกของเดือน
เริ่มเช้าวันเสาร์ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ถึงเช้าวันอาทิตย์ เวลา ๐๖.๐๐ น.


*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
และสวดมนต์แปล โดย
พระอาจารย์โสภณ ฉนฺทธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สามของเดือน
เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น.

*ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร
โดยพระเถระวัดป่ากรรมฐาน
เมตตารับบาตร

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สี่ของเดือน
เวลา ๐๗.๐๐-๑๐.๐๐ น.
 
*เรียนพระอภิธรรมเบื้องต้น
โดย อาจารย์ทองสุข ทองกระจ่าง
ผู้อำนวยการมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
กิจกรรมทุกวันเสาร์

เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๐๐ น.
 
 •
*ร่วมเรียนภาษาบาลีเบื้องต้น
โดย มหาบาลีวิชชาลัย
สถาบันสอนภาษาบาลีบุคคลทั่วไป
กิจกรรมทุกวันอาทิตย์
บาลีเบื้องต้น เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.
บาลีธรรมบท เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
     
ปฎิทินการแสดงธรรม
วันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระมหาสนธยา เขมาภิรโต
วัดพระรามเก้ากาญจาภิเษก กรุงเทพฯ
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระครูสิริธรรมสาร (พระอาจารย์ไชยา สิริธมฺโม
วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระครูภาวนาสารคุณ
(หลวงพ่อดำรงค์ สุจิตฺโต)

วัดปลื้มพัฒนา จ.บุรีรัมย์
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
  

 

พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต)