Baanaree

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น
Title Filter     Display # 
# Article Title Hits
1 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๙๒ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ 3826
2 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๙๑ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ 914
3 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๙๐ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 696
4 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๘๙ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 811
5 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๘๘ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 724
6 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๘๗ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 627
7 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๘๖ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 730
8 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๘๕ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ 642
9 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๘๔ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ 740
10 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๘๓ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๘ 740
11 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๘๒ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘ 511
12 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๘๑ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘ 600
13 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๘๐ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ 536
14 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๗๙ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 611
15 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๗๘ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 564
16 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๗๗ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 601
17 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๗๖ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 646
18 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๗๕ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 607
19 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๗๔ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ 649
20 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๗๓ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ 530
21 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๗๒ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘ 565
22 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๗๑ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 738
23 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๗๐ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ 641
24 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๖๙ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ 620
25 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๖๘ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 627
26 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๖๗ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 677
27 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๖๖ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 716
28 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๖๕ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ 706
29 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๖๔ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ 703
30 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๖๓ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ 1066
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 3

วันพระ

วันพระเดือนธันวาคม ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๗ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒
วันเสาร์ที่ ๑๕ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑
วันเสาร์ที่ ๒๒ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑
วันอาทิคย์ที่ ๓๐ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑

ปฏิทินธรรม

กิจกรรมประจำ
*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

-กิจกรรมทุกวันพุธ
เวลา ๑๓.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*ร่วมสดับธรรมจากครูบาอาจารย์
กิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*เรียนสมถะวิปัสสนาในพระไตรปิฎก
โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
อาจารย์ผู้สอนพิเศษวิชาอภิธรรมปิฎก
กิจกรรมทุกวันศุกร์ที่สามของเดือน 
เวลา ๑๗.๓๐-๑๙.๓๐ น.
 
*ร่วมปฏิบัติธรรมแบบเนสัชชิก
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว โดย
พระอาจารย์วรวิทย์ วรธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์แรกของเดือน
เริ่มเช้าวันเสาร์ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ถึงเช้าวันอาทิตย์ เวลา ๐๖.๐๐ น.


*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
และสวดมนต์แปล โดย
พระอาจารย์โสภณ ฉนฺทธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สามของเดือน
เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น.

*ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร
โดยพระเถระวัดป่ากรรมฐาน
เมตตารับบาตร

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สี่ของเดือน
เวลา ๐๗.๐๐-๑๐.๐๐ น.
 
*เรียนพระอภิธรรมเบื้องต้น
โดย อาจารย์ทองสุข ทองกระจ่าง
ผู้อำนวยการมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
กิจกรรมทุกวันเสาร์

เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๐๐ น.
 
 •
*ร่วมเรียนภาษาบาลีเบื้องต้น
โดย มหาบาลีวิชชาลัย
สถาบันสอนภาษาบาลีบุคคลทั่วไป
กิจกรรมทุกวันอาทิตย์
บาลีเบื้องต้น เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.
บาลีธรรมบท เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
     
ปฎิทินการแสดงธรรม
วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม
โดย 
พระโพธิญาณวิเทศ 
(พระอาจารย์ปสันโน)
วัดป่าอภัยคีรี มลรัฐแคลิฟอร์เนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม
โดย
พระมหาสนธยา เขมาภิรโต
วัดชลประทานรังสฤษดิ์ กรุงเทพฯ
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระอาจารย์ไยา อภิชโย 
วัดป่าบ้านค้อ จ.อุดรธานี
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
  

 

พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต)