Baanaree

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น
Title Filter     Display # 
# Article Title Hits
61 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๓๐ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๗ 1042
62 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๒๙ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๗ 2247
63 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๒๘ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๗ 776
64 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๒๗ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ 825
65 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๒๖ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ 961
66 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๒๕ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 871
67 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๒๔ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 879
68 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๒๓ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 863
69 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๒๒ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 824
70 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๒๑ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ 883
71 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๒๐ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ 930
72 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๑๙ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ 793
73 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๑๘ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๖ 879
74 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๑๗ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๖ 964
75 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๑๖ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ 1028
76 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๑๕ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๖ 1073
77 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๑๔ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ 1043
78 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๑๓ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ 1027
79 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๑๒ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ 1066
80 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๑๑ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ 1154
81 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 1086
82 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๙ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 1007
83 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๘ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 1066
84 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๗ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ 948
85 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๖ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ 939
86 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๕ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ 929
87 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๔ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ 1029
88 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ 991
89 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 1281
90 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 3626
 
Page 3 of 3

วันพระ

วันพระเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๘ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๙
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙
วันศุกร์ที่ ๒๓ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๙
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๙
 
 

ปฏิทินธรรม

กิจกรรมประจำ
*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

-กิจกรรมทุกวันพุธ
เวลา ๑๓.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*ร่วมสดับธรรมจากครูบาอาจารย์
กิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*เรียนสมถะวิปัสสนาในพระไตรปิฎก
โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
อาจารย์ผู้สอนพิเศษวิชาอภิธรรมปิฎก
กิจกรรมทุกวันศุกร์ที่สี่ของเดือน 
เวลา ๑๗.๓๐-๑๙.๓๐ น.
 
*ร่วมปฏิบัติธรรมแบบเนสัชชิก
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว โดย
พระอาจารย์วรวิทย์ วรธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์แรกของเดือน
เริ่มเช้าวันเสาร์ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ถึงเช้าวันอาทิตย์ เวลา ๐๖.๐๐ น.


*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
และสวดมนต์แปล โดย
พระอาจารย์โสภณ ฉนฺทธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สามของเดือน
เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น.

*ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร
โดยพระเถระวัดป่ากรรมฐาน
เมตตารับบาตร

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สี่ของเดือน
เวลา ๐๗.๐๐-๑๐.๐๐ น.
 
*เรียนพระอภิธรรมเบื้องต้น
โดย อาจารย์ทองสุข ทองกระจ่าง
ผู้อำนวยการมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
กิจกรรมทุกวันเสาร์

เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๐๐ น.
 
 •
*ร่วมเรียนภาษาบาลีเบื้องต้น
โดย มหาบาลีวิชชาลัย
สถาบันสอนภาษาบาลีบุคคลทั่วไป
กิจกรรมทุกวันอาทิตย์
บาลีเบื้องต้น เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.
บาลีธรรมบท เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
     
ปฎิทินการแสดงธรรม
วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระอาจารย์สนธยา เขมาภิรโต
วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จ.นนทบุรี
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม
โดย 
พระครูบริหารสมาธิคุณ
(หลวงปู่คำสด อรุโณ)
วัดป่าบ้านเพิ่ม จ.อุดรธานี
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระครูปิยสีลาจารย์
(พระอาจารย์ไชยา อภิชโย)

วัดป่าบ้านค้อ จ. อุดรธานี
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
   วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
   เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
   พระครูสมุห์สุชิน ปริปุณฺโณ
   วัดธรรมสถิต จ. ระยอง
   ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
   เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.


 

 

 

พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต)