Baanaree

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น
Title Filter     Display # 
# Article Title Hits
61 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๓๐ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๗ 909
62 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๒๙ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๗ 2092
63 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๒๘ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๗ 650
64 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๒๗ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ 713
65 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๒๖ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ 818
66 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๒๕ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 733
67 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๒๔ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 752
68 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๒๓ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 727
69 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๒๒ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 696
70 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๒๑ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ 763
71 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๒๐ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ 813
72 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๑๙ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ 682
73 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๑๘ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๖ 753
74 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๑๗ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๖ 834
75 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๑๖ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ 921
76 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๑๕ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๖ 943
77 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๑๔ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ 918
78 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๑๓ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ 898
79 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๑๒ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ 904
80 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๑๑ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ 979
81 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 958
82 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๙ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 878
83 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๘ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 933
84 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๗ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ 815
85 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๖ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ 826
86 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๕ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ 798
87 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๔ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ 903
88 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ 867
89 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 1143
90 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 3337
 
Page 3 of 3

วันพระ

วันพระเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๓ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๕
วันเสาร์ที่ ๑๑ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๖
วันเสาร์ที่ ๑๘ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖
วันที่อาทิตย์ที่ ๒๖ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๖
 
 

ปฏิทินธรรม

กิจกรรมประจำ
*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

-กิจกรรมทุกวันพุธ
เวลา ๑๓.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*ร่วมสดับธรรมจากครูบาอาจารย์
กิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*เรียนสมถะวิปัสสนาในพระไตรปิฎก
โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
อาจารย์ผู้สอนพิเศษวิชาอภิธรรมปิฎก
กิจกรรมทุกวันศุกร์ที่สี่ของเดือน 
เวลา ๑๗.๓๐-๑๙.๓๐ น.
 
*ร่วมปฏิบัติธรรมแบบเนสัชชิก
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว โดย
พระอาจารย์วรวิทย์ วรธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์แรกของเดือน
เริ่มเช้าวันเสาร์ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ถึงเช้าวันอาทิตย์ เวลา ๐๖.๐๐ น.


*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
และสวดมนต์แปล โดย
พระอาจารย์โสภณ ฉนฺทธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สามของเดือน
เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น.

*ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร
โดยพระเถระวัดป่ากรรมฐาน
เมตตารับบาตร

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สี่ของเดือน
เวลา ๐๗.๐๐-๑๐.๐๐ น.
 
*เรียนพระอภิธรรมเบื้องต้น
โดย อาจารย์ทองสุข ทองกระจ่าง
ผู้อำนวยการมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
กิจกรรมทุกวันเสาร์

เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๐๐ น.
 
 •
*ร่วมเรียนภาษาบาลีเบื้องต้น
โดย มหาบาลีวิชชาลัย
สถาบันสอนภาษาบาลีบุคคลทั่วไป
กิจกรรมทุกวันอาทิตย์
บาลีเบื้องต้น เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.
บาลีธรรมบท เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
     
ปฎิทินการแสดงธรรม
วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระอาจารย์สนธยา เขมาภิรโต
วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จ.นนทบุรี
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม
โดย 
พระครูบริหารสมาธิคุณ
(หลวงปู่คำสด อรุโณ)
วัดป่าบ้านเพิ่ม จ.อุดรธานี
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระครูปิยสีลาจารย์
(พระอาจารย์ไชยา อภิชโย)

วัดป่าบ้านค้อ จ. อุดรธานี
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
   วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
   เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
   พระครูสมุห์สุชิน ปริปุณฺโณ
   วัดธรรมสถิต จ. ระยอง
   ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
   เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.


 

 

 

พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต)