Baanaree

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
21 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๗๒ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘ Administrator 683
22 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๗๑ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ Administrator 885
23 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๗๐ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ Administrator 782
24 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๖๙ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ Administrator 705
25 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๖๘ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ Administrator 759
26 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๖๗ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ Administrator 830
27 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๖๖ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ Administrator 892
28 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๖๕ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ Administrator 849
29 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๖๔ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ Administrator 921
30 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๖๓ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ Administrator 1287
31 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๖๒ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ Administrator 699
32 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๖๑ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๗ Administrator 688
33 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๖๐ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ Administrator 658
34 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๕๙ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๗ Administrator 817
35 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๕๘ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ Administrator 730
36 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๕๗ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ Administrator 599
37 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๕๖ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ Administrator 657
38 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๕๕ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ Administrator 659
39 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๕๔ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ Administrator 539
40 เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น ครั้งที่ ๕๓ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ Administrator 635
 
Page 2 of 5

วันพระ

วันพระเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๘ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๙
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙
วันศุกร์ที่ ๒๓ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๙
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๙
 
 

ปฏิทินธรรม

กิจกรรมประจำ
*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

-กิจกรรมทุกวันพุธ
เวลา ๑๓.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*ร่วมสดับธรรมจากครูบาอาจารย์
กิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*เรียนสมถะวิปัสสนาในพระไตรปิฎก
โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
อาจารย์ผู้สอนพิเศษวิชาอภิธรรมปิฎก
กิจกรรมทุกวันศุกร์ที่สี่ของเดือน 
เวลา ๑๗.๓๐-๑๙.๓๐ น.
 
*ร่วมปฏิบัติธรรมแบบเนสัชชิก
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว โดย
พระอาจารย์วรวิทย์ วรธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์แรกของเดือน
เริ่มเช้าวันเสาร์ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ถึงเช้าวันอาทิตย์ เวลา ๐๖.๐๐ น.


*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
และสวดมนต์แปล โดย
พระอาจารย์โสภณ ฉนฺทธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สามของเดือน
เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น.

*ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร
โดยพระเถระวัดป่ากรรมฐาน
เมตตารับบาตร

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สี่ของเดือน
เวลา ๐๗.๐๐-๑๐.๐๐ น.
 
*เรียนพระอภิธรรมเบื้องต้น
โดย อาจารย์ทองสุข ทองกระจ่าง
ผู้อำนวยการมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
กิจกรรมทุกวันเสาร์

เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๐๐ น.
 
 •
*ร่วมเรียนภาษาบาลีเบื้องต้น
โดย มหาบาลีวิชชาลัย
สถาบันสอนภาษาบาลีบุคคลทั่วไป
กิจกรรมทุกวันอาทิตย์
บาลีเบื้องต้น เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.
บาลีธรรมบท เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
     
ปฎิทินการแสดงธรรม
วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระอาจารย์สนธยา เขมาภิรโต
วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จ.นนทบุรี
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม
โดย 
พระครูบริหารสมาธิคุณ
(หลวงปู่คำสด อรุโณ)
วัดป่าบ้านเพิ่ม จ.อุดรธานี
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระครูปิยสีลาจารย์
(พระอาจารย์ไชยา อภิชโย)

วัดป่าบ้านค้อ จ. อุดรธานี
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
   วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
   เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
   พระครูสมุห์สุชิน ปริปุณฺโณ
   วัดธรรมสถิต จ. ระยอง
   ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
   เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.


 

 

 

พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต)