Baanaree

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
วารสารบ้านอารีย์
Title Filter     Display # 
# Article Title Hits
1 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๑๖๙ 9
2 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๑๖๘ 63
3 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๑๖๗ 257
4 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๑๖๖ 182
5 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๑๖๕ 353
6 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๑๖๔ 162
7 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๑๖๓ 365
8 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๑๖๒ 299
9 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๑๖๑ 420
10 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๑๖๐ 430
11 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๑๕๙ 474
12 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๑๕๘ 497
13 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๑๕๗ 667
14 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๑๕๖ 541
15 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๑๕๕ 585
16 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๑๕๔ 503
17 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๑๕๓ 572
18 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๑๕๒ 612
19 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๑๕๑ 765
20 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๑๕๐ 456
21 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๑๔๙ 562
22 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๑๔๘ 445
23 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๑๔๗ 477
24 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๑๔๖ 544
25 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๑๔๕ 468
26 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๑๔๔ 424
27 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๑๔๓ 426
28 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๑๔๒ 580
29 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๑๔๑ 1320
30 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๑๓๘ 704
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 6

วันพระ

วันพระเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๕ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๓
วันพุธที่ ๑๓ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน  ๔
วันพุธที่ ๒๐ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๔
 
 

ปฏิทินธรรม

กิจกรรมประจำ
*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

-กิจกรรมทุกวันพุธ
เวลา ๑๓.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*ร่วมสดับธรรมจากครูบาอาจารย์
กิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*เรียนสมถะวิปัสสนาในพระไตรปิฎก
โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
อาจารย์ผู้สอนพิเศษวิชาอภิธรรมปิฎก
กิจกรรมทุกวันศุกร์ที่สี่ของเดือน 
เวลา ๑๗.๓๐-๑๙.๓๐ น.
 
*ร่วมปฏิบัติธรรมแบบเนสัชชิก
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว โดย
พระอาจารย์วรวิทย์ วรธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์แรกของเดือน
เริ่มเช้าวันเสาร์ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ถึงเช้าวันอาทิตย์ เวลา ๐๖.๐๐ น.


*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
และสวดมนต์แปล โดย
พระอาจารย์โสภณ ฉนฺทธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สามของเดือน
เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น.

*ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร
โดยพระเถระวัดป่ากรรมฐาน
เมตตารับบาตร

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สี่ของเดือน
เวลา ๐๗.๐๐-๑๐.๐๐ น.
 
*เรียนพระอภิธรรมเบื้องต้น
โดย อาจารย์ทองสุข ทองกระจ่าง
ผู้อำนวยการมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
กิจกรรมทุกวันเสาร์

เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๐๐ น.
 
 •
*ร่วมเรียนภาษาบาลีเบื้องต้น
โดย มหาบาลีวิชชาลัย
สถาบันสอนภาษาบาลีบุคคลทั่วไป
กิจกรรมทุกวันอาทิตย์
บาลีเบื้องต้น เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.
บาลีธรรมบท เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
     
ปฎิทินการแสดงธรรม
วันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม
โดย 
พระอาจารย์มหาทวีป กตปุญโญ
วัดแทนวันดีจิตเจริญสุข จ.กรุงเทพฯ
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม
โดย 
พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต
วัดป่าศรัทธาถวาย(ถ้ำเต่า) จ.อุดรธานี
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม๒๕๖๒
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
หลวงพ่อสมหมาย อัตตมโน
วัดป่าสันติกาวาส จ.อุดรธานี
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
   วันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒
   เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
   พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต
   วัดป่าภูไม้ฮาว จังหวัดมุกดาหาร
   ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
   เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 

   วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม๒๕๖๒
   เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย

   พระอาจารย์โสภณ โอภาโส 

   วัดบึงลัฏฐิวัน จ.พระนครศรีอยุธยา 

   ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์ เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 

 

 

 

 

พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต)