Baanaree

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
วารสารบ้านอารีย์
Title Filter     Display # 
# Article Title Hits
91 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๗๘ 698
92 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๗๗ 677
93 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๗๖ 638
94 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๗๕ 678
95 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๗๔ 568
96 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๗๓ 550
97 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๗๒ 553
98 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๗๑ 539
99 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๗๐ 597
100 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๖๙ 636
101 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๖๘ 616
102 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๖๗ 635
103 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๖๖ 526
104 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๖๕ 572
105 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๖๔ 639
106 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๖๓ 560
107 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๖๒ 577
108 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๖๑ 544
109 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๖๐ 734
110 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๕๙ 681
111 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๕๘ 618
112 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๕๗ 762
113 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๕๖ 744
114 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๕๕ 611
115 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๕๔ 643
116 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๕๓ 668
117 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๕๒ 792
118 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๕๑ 761
119 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๕๐ 698
120 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๔๙ 671
 
Page 4 of 6

วันพระ

วันพระเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๒ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑
วันเสาร์ที่ ๑๐ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๑
วันศุกร์ที่ ๑๖ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑
วันเสาร์ที่ ๒๔ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๒
วันเสาร์ที่ ๓๑ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒
 
 

ปฏิทินธรรม

กิจกรรมประจำ
*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

-กิจกรรมทุกวันพุธ
เวลา ๑๓.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*ร่วมสดับธรรมจากครูบาอาจารย์
กิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*เรียนสมถะวิปัสสนาในพระไตรปิฎก
โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
อาจารย์ผู้สอนพิเศษวิชาอภิธรรมปิฎก
กิจกรรมทุกวันศุกร์ที่สี่ของเดือน 
เวลา ๑๗.๓๐-๑๙.๓๐ น.
 
*ร่วมปฏิบัติธรรมแบบเนสัชชิก
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว โดย
พระอาจารย์วรวิทย์ วรธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์แรกของเดือน
เริ่มเช้าวันเสาร์ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ถึงเช้าวันอาทิตย์ เวลา ๐๖.๐๐ น.


*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
และสวดมนต์แปล โดย
พระอาจารย์โสภณ ฉนฺทธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สามของเดือน
เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น.

*ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร
โดยพระเถระวัดป่ากรรมฐาน
เมตตารับบาตร

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สี่ของเดือน
เวลา ๐๗.๐๐-๑๐.๐๐ น.
 
*เรียนพระอภิธรรมเบื้องต้น
โดย อาจารย์ทองสุข ทองกระจ่าง
ผู้อำนวยการมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
กิจกรรมทุกวันเสาร์

เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๐๐ น.
 
 •
*ร่วมเรียนภาษาบาลีเบื้องต้น
โดย มหาบาลีวิชชาลัย
สถาบันสอนภาษาบาลีบุคคลทั่วไป
กิจกรรมทุกวันอาทิตย์
บาลีเบื้องต้น เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.
บาลีธรรมบท เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
     
ปฎิทินการแสดงธรรม
วันพฤหัสบดีที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระครูกิตติปัญญาคุณ
(หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร)
เจ้าอาวาสวัดป่าโป่งจันทร์ จ.จันทบุรี
ณ ห้องคิดปัน ชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม
โดย 
พระครูโอภาสวุฒิกร
(หลวงพ่อโสภณ โอภาโส)
วัดบึงลัฏฐิวัน จ.พระนครศรีอยุธยา
ณ ห้องคิดปัน ชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระวิมลศีลาจารย์
(หลวงปู่อำนวย ภูริสุนทโร)

วัดบรมนิวาสราชวรวหาร กทม.
ณ ห้องคิดปัน ชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
   วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
   เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
   พระราชวิสุทธิประชานาถ
   (หลวงพ่ออลงกต ติกฺขปญฺโญ)
   เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี
   ณ ห้องคิดปัน ชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
   เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.


 

 

 

พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต)