Baanaree

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
วารสารบ้านอารีย์
Title Filter     Display # 
# Article Title Hits
1 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๑๖๗ 159
2 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๑๖๖ 124
3 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๑๖๕ 320
4 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๑๖๔ 145
5 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๑๖๓ 350
6 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๑๖๒ 275
7 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๑๖๑ 398
8 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๑๖๐ 409
9 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๑๕๙ 449
10 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๑๕๘ 438
11 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๑๕๗ 633
12 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๑๕๖ 499
13 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๑๕๕ 564
14 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๑๕๔ 476
15 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๑๕๓ 545
16 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๑๕๒ 589
17 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๑๕๑ 743
18 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๑๕๐ 435
19 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๑๔๙ 533
20 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๑๔๘ 437
21 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๑๔๗ 460
22 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๑๔๖ 525
23 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๑๔๕ 448
24 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๑๔๔ 409
25 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๑๔๓ 403
26 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๑๔๒ 556
27 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๑๔๑ 1271
28 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๑๓๘ 693
29 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๑๓๗ 343
30 วารสารบ้านอารีย์ ฉบับที่ ๑๓๖ 362
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 6

วันพระ

วันพระเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๔ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๒
วันอังคารที่ ๑๒ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน  ๓
วันอังคารที่ ๑๙ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓
วันพุธที่ ๒๗ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๓

ปฏิทินธรรม

กิจกรรมประจำ
*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

-กิจกรรมทุกวันพุธ
เวลา ๑๓.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*ร่วมสดับธรรมจากครูบาอาจารย์
กิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*เรียนสมถะวิปัสสนาในพระไตรปิฎก
โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
อาจารย์ผู้สอนพิเศษวิชาอภิธรรมปิฎก
กิจกรรมทุกวันศุกร์ที่สี่ของเดือน 
เวลา ๑๗.๓๐-๑๙.๓๐ น.
 
*ร่วมปฏิบัติธรรมแบบเนสัชชิก
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว โดย
พระอาจารย์วรวิทย์ วรธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์แรกของเดือน
เริ่มเช้าวันเสาร์ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ถึงเช้าวันอาทิตย์ เวลา ๐๖.๐๐ น.


*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
และสวดมนต์แปล โดย
พระอาจารย์โสภณ ฉนฺทธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สามของเดือน
เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น.

*ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร
โดยพระเถระวัดป่ากรรมฐาน
เมตตารับบาตร

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สี่ของเดือน
เวลา ๐๗.๐๐-๑๐.๐๐ น.
 
*เรียนพระอภิธรรมเบื้องต้น
โดย อาจารย์ทองสุข ทองกระจ่าง
ผู้อำนวยการมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
กิจกรรมทุกวันเสาร์

เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๐๐ น.
 
 •
*ร่วมเรียนภาษาบาลีเบื้องต้น
โดย มหาบาลีวิชชาลัย
สถาบันสอนภาษาบาลีบุคคลทั่วไป
กิจกรรมทุกวันอาทิตย์
บาลีเบื้องต้น เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.
บาลีธรรมบท เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
     
ปฎิทินการแสดงธรรม
วันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม
โดย 
พระปัญญานันทมุนี
(พระอาจารย์สง่า สุภโร)
วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จ.นนทบุรี
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม
โดย 
หลวงปู่เฉลิม ธัมมธโร
วัดป่าภูแปก จ.เลย
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระวิสิฐพรหมจริยคุณ
(พระอาจารย์สามดง จันทโชโต) 

วัดอรัญพรหมาราม จ.นครราชสีมา
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
   วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
   เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
   พระอาจารย์เรวัติ สุปภาโต
   (พระอาจารย์ทองสุก) 
   ที่พักสงฆ์พุทธะอาศรม จ. ประจวบคีรีขันธ์ 
   ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
   เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 

 

พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต)