Baanaree

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

หมายเลขบัญชีบ้านอารีย์

ท่านสามารถร่วมบุญ ส่งเสริมและสนับสนุนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ที่

ชื่อบัญชี "มูลนิธิบ้านอารีย์"

ธนาคารไทยพาณิชย์  ประเภทบัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี  428-045534-6

ใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

ส่งสลิปโอนพร้อมแจ้งรายละเอียดดังนี้

- ชื่อ-สกุล

- เลขที่บัตร ปชช. (เพื่อลงระบบออนไลน์)

- ที่อยู่จัดส่ง

*** แจ้งรับใบเสร็จภายในเดือนที่โอนเท่านั้น

ส่งมาที่ line : @baanaree หรือคลิกลิงก์ https://lin.ee/tEEg8Zc

ขออนุโมทนาบุญทุกท่าน

 

วันพระ

วันพระเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

วันพฤหัสฯที่ ๔ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖
วันศุกร์ที่ ๑๒ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๖
วันศุกร์ที่ ๑๙ แรม ๑๕ ค่ำเดือน ๖
วันเสาร์ที่ ๒๗ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๗

ปฏิทินธรรม

กิจกรรมประจำ
*ฝึกจิต พิชิตทุกข์
โดย พระอาจารย์สายหลวงพ่อเทียน
กิจกรรมทุกวันพุธ
เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น.

*ร่วมสดับธรรมจากพระสุปฏิปันโน
กิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*
การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่ ๑,๒,๓ ของเดือน 
เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น.
 
*ทำบุญตักบาตร สดับธรรมพระกรรมฐาน สืบสานวิธีพุทธ
กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่ ๔ ของเดือน
เวลา ๐๖.๓๐-๑๐.๐๐ น. 


*สายธรรมวันสว่าง ฟังธรรม ภาวนา
โดย ครูบาอาจารย์พระกรรมฐาน
กิจกรรมทุกวันอาทิตย์
เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.

*เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น
โดย วิทยากรจากมหาวิชชาลัย
สถาบันสอนภาษาบาลีบุคคลทั่วไป
กิจกรรมทุกวันเอาทิตย์
เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น.
 
*เรียนพระอภิธรรมพื้นฐาน
โดย อาจารย์ทองสุข ทองกระจ่าง
ผู้อำนวยการสอนพระอภิธรรมทางไปรษณีย์
กิจกรรมทุกวันอังคาร

เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น.
 
 •
*ร่วมทำบุญประจำเดือนเกิด
ณ โรงพยาบาลสงฆ์
กิจกรรมทุกวันจันทร์ที่ ๒ ของเดือน
เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.
     

 

ปฎิทินการแสดงธรรม
วันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระครูสังฆกิจพิมล
(พระอาจารย์สุรศักดิ์ สุรญาโณ)
วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จ. นนทบุรี
ณ ห้องคิดปัน ชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระอาจารย์เฉลิม ปิยทสฺสี
วัดปัญญานันทาราม จ. ปทุมธานี
ณ ห้องคิดปัน ชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระมหาสามเรือน ปุญญฺสโก
วัดอโศการาม จ. สมุทรปราการ
ณ ห้องคิดปัน ชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระอาจารย์ศรีคูณ จิรธัมโม
วัดป่าเขาลม จ. ชัยภูมิ
ณ ห้องคิดปัน ชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.


 

 

 

พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต)