Baanaree

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม สำหรับประชาชนทั่วไป

คอร์สปฏิบัติธรรมเจริญสติภาวนา"เทียนธรรม" รุ่นที่่ ๓/๕๙

 

มูลนิธิบ้านอารีย์เปิดรับสมัคร
ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเจริญสติภาวนา"เทียนธรรม" รุ่นที่่ ๓/๕๙
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว แนวหลวงพ่อเทียน
นำปฏิบัติโดย พระอาจารย์โสภณ ฉนฺทธมฺโม (สวนธรรมสากล สงขลา )
ระหว่าง วันที่่ ๒๘ ตุลาคม-๒พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ณ วัดโรจนประภา(อยู่ในระหว่าการดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งวัด) อ.หล่มสัก เพชรบูรณ์
สมัครด้วยตนเองที่ห้องสมุดธรรมะบ้านอารีย์
หรือ โทร. ๐-๒๒๗๙-๗๘๓๘ ในเวลาทำการ
ตั้งแต่วันนี้-วันที่ ๒๐ ต.ค..๕๙(รับจำนวน ๑๕ ท่าน)
รับการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ ๒๑ ต.ค. ๕๙


เดินทางด้วยรถตู้ของมูลนิธิบ้านอารีย์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ของที่ต้องเตรียม
เสื้อขาว กางเกงขายาว/ผ้าถุงขาว ดำ หรือน้ำตาล
เพียงพอสำหรับ ๕ วัน
(ไม่มีการซักผ้า)
ของใช้ส่วนตัว-ยาประจำตัว
เสื้อคุมหรือผ้าคลุมกันหนาว (เผื่อช่วงกลางคืนอากาศเย็น)
รองเท้าแตะ


..
กาหนดการ ปฏิบัติธรรมเจริญสติภาวนา “เทียนธรรม”
๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
๐๖.๓๐ ลงทะเบียนที่มูลนิธิบ้านอารีย์
๐๗.๐๐ ออกเดินทางจากบ้านอารีย์
๐๘.๓๐ แวะรับประทานอาอาหารเช้า (ปั๊มปตท.ดุสิตา วังน้อย)
๑๑.๓๐ แวะรับประทานอาหารกลางวัน (ร้านอาหารตามสั่ง บ้านนางั่ว หล่มสัก)
๑๒.๓๐ เดินทางถึงสถานปฏิบัติ กราบนมัสการประธานสงฆ์ พักผ่อนอิริยาบถ
๑๗๐๐ สวดมนต์ทำวัตรเย็น, สมามานศีล๘ รับโอวาทธรรม ปฏิบัติธรรมภาวนา,เนสัชชิกธุดงควัตร
๒๗ ต.ค.-๑ พ.ย. ๒๕๕๙
ตารางกิจวัตรร่วมกันของหมู่คณะ
๐๔๐๐ น. ระฆังสัญญาณเตรียมตัวทำวัตรเช้า
๐๔๓๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า
๐๕๐๐ น. ปฏิบัติธรรม ภาวนาร่วมกัน
๐๕๓๐ น. ฟังธรรมจากพระอาจาย์
๐๕๔๕ น. ทำธุระส่วนตัว/เตรียมบิณฑบาต
๐๖๐๐ น. พระสงฆ์ออกบิณฑบาต
๐๗๓๐ น. ฉันภัตตาหารเช้าร่วมกัน
๐๘๓๐ น. แยกปฏิบัติกิจส่วนตัว
๐๙๐๐ น. ปฏิบัติธรรม ภาวนาร่วมกัน
๑๐๐๐ น. แยกปฏิบัติกิจส่วนตัว
๑๑๓๐ น. ฉันภัตตาหารเพลตามอัธยาศัย
๑๓๐๐ น. ปฏิบัติธรรม ภาวนาร่วมกัน
๑๔๐๐ น. แยกปฏิบัติกิจส่วนตัว
๑๕๐๐ น. กวาดตาด ทำความสะอาดโบสถ์ ศาลา บริเวณวัด
๑๖๐๐ น. แยกปฏิบัติกิจส่วนตัว
๑๖๓๐ น. ระฆังสัญญาณเตรียมทำวัตรเย็น
๑๗๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น
๑๗๓๐ น. ปฏิบัติธรรม ภาวนาร่วมกัน
๑๘๐๐ น. ฟังธรรมจากพระอาจาย์
๑๙๐๐ น. แยกปฏิบัติกิจส่วนตัว และพักผ่อน(คืนสุดท้าย เนสัชชิกธุดงควัตร)
๒ พ.ย. ๒๕๕๙
๐๔.๓๐ ตื่นนอน ธุระส่วนตัว
๐๕.๐๐ สวดมนต์ ทาวัตรเช้า, ปฏิบัติธรรมภาวนา,รับโอวาทธรรม
๐๗.๐๐ รับประทานอาหารและพิจารณาอาหารเช้า, ธุระส่วนตัว
๐๙.๐๐ ปฏิบัติธรรมภาวนา, ลาศีล, แผ่เมตตา, รับพร,
๑๑.๐๐ รับประทานอาหารกลางวัน
กราบลาพระอาจารย์
๑๒.๐๐ เดินทางกลับถึงมูลนิธิบ้านอารีย์ ไม่เกิน ๑๗.๐๐ น.
(กำหนดการ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
หมายเหตุ : โปรดเอื้อเฟื้อต่อระเบียบการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด นอกจากที่กล่าวมานี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ดูแล

 

 

14064134 1285145341510395 8271755383614925921 n

14068171 1285145518177044 327927086244562823 n

14068187 1285134024844860 3084522147033824433 n

 

 

 วันพระ

วันพระเดือนธันวาคม ๒๕๖๐
วันอาทิตย์ที่ ๓ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑
วันจันทร์ที่ ๑๑ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑
วันจันทร์ที่ ๒๕ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๒

ปฏิทินธรรม

กิจกรรมประจำ
*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

-กิจกรรมทุกวันพุธ
เวลา ๑๓.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*ร่วมสดับธรรมจากครูบาอาจารย์
กิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*เรียนสมถะวิปัสสนาในพระไตรปิฎก
โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
อาจารย์ผู้สอนพิเศษวิชาอภิธรรมปิฎก
กิจกรรมทุกวันศุกร์ที่สามของเดือน 
เวลา ๑๗.๓๐-๑๙.๓๐ น.
 
*ร่วมปฏิบัติธรรมแบบเนสัชชิก
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว โดย
พระอาจารย์วรวิทย์ วรธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์แรกของเดือน
เริ่มเช้าวันเสาร์ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ถึงเช้าวันอาทิตย์ เวลา ๐๖.๐๐ น.


*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
และสวดมนต์แปล โดย
พระอาจารย์โสภณ ฉนฺทธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สามของเดือน
เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น.

*ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร
โดยพระเถระวัดป่ากรรมฐาน
เมตตารับบาตร

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สี่ของเดือน
เวลา ๐๗.๐๐-๑๐.๐๐ น.
 
*เรียนพระอภิธรรมเบื้องต้น
โดย อาจารย์ทองสุข ทองกระจ่าง
ผู้อำนวยการมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
กิจกรรมทุกวันเสาร์

เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๐๐ น.
 
 •
*ร่วมเรียนภาษาบาลีเบื้องต้น
โดย มหาบาลีวิชชาลัย
สถาบันสอนภาษาบาลีบุคคลทั่วไป
กิจกรรมทุกวันอาทิตย์
บาลีเบื้องต้น เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.
บาลีธรรมบท เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
     
ปฎิทินการแสดงธรรม
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระครูสมุห์สุชิน ปริปุณฺโณ
วัดธรรมสถิต จ.ระยอง
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระโพธิญาณวิเทศ
(พระอาจารย์ปสันโน)

วัดป่าอภัยคีรี มลรัฐแคลิฟอร์เนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระครูบริหารสมาธิคุณ 
(หลวงพ่อคำสด อรุโณ)

วัดป่าบ้านเพิ่ม จ.อุดรธานี
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
 

 

พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต)