ติดต่อบ้านอารีย์

Thursday, 15 July 2010 13:46 administrator
Print
มูลนิธิบ้านอารีย์
         
เลขที่ ๑๗/๑ ซอยอารีย์ ๑ ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
     
   
โทรศัพท์ : ๐-๒๖๑๙-๗๔๗๔, ๐-๒๒๗๙-๗๘๓๘        website : www.baanaree.net
         

ท่านสามารถร่วมส่งเสริมและสนับสนุนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ที่
ชื่อบัญชี "มูลนิธิบ้านอารีย์"
ธนาคารกสิกรไทย  สาขาย่อยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  ประเภทบัญชีออมทรัพย์
หมายเลขบัญชี  744-2-49444-9

แผนที่

Last Updated on Thursday, 08 March 2012 09:50