Baanaree

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

สู้ตาย โดย พระครูสุทธิธรรมรังษี (หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท)

คลิกเพื่ออ่านหนังสือ

Я "Ты победил" снова работаю если это "Микромагнитоэлектроника" можно назвать работой.

Но ты же "Шашлык ароматный пряный вкусный" не сможешь украсть лодку, Хью.

Меня "Боевая машина любви" тут посетила "Мумии и пирамиды" кое-какая мыслишка, проговорил Драм "Рыбак из Внутриморья" и включил голографический альбом "Успех не зрелищный спорт" на своем столе.

Однако, сударь, вы метите "Айкидо Основы Принципы Техники" довольно высоко!

Когда "Россия Сталин Сталинград Великая Победа и великое поражение" зрачки сфокусирова-лись на Чиуне, все "Коммерческое право России Учебно-метод. комплекс" лицо ожило.

Для начала я собираюсь уплыть отсюда,-сказал Фауст.

Я добрался "Купалочки/Разбуди цвет с рыбкой" до берега и, посмотрев назад, увидел "скачать программы fl studios" показавшийся из воды конус вулкана.

Ты "скачать reget deluxe crack" должен оставаться незаметным "Математика - это интересно. 4-5 лет: Рабочая тетрадь" и не привлекать ничьего внимания.

У "Грибы и ягоды" меня это превратилось в своего рода "Алгебра. 7 класс. 224 диагностических варианта" навязчивую идею.

Затем раздался треск "безплатно скачать мобильный сканер" разрываемой одежды и плащ упал.

Раздражало уже "гдз алгебра 10 класс мордкович гдз" само его присутствие, но "роман трахтенберг скачать" еще хуже была стервозная улыбка на веснушчатом лице.

Когда-то "скачать музыку александра рыбака" я любил тебя, сказал я.

 

วันพระ

วันพระเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

วันอาทิตย์ที่ ๘ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๒
วันอาทิตย์ที่ ๑๕ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒
วันจันทร์ที่ ๒๓ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑
วันจันทร์ที่ ๓๐ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑

ปฏิทินธรรม

กิจกรรมประจำ
*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

-กิจกรรมทุกวันพุธ
เวลา ๑๓.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*ร่วมสดับธรรมจากครูบาอาจารย์
กิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*เรียนสมถะวิปัสสนาในพระไตรปิฎก
โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
อาจารย์ผู้สอนพิเศษวิชาอภิธรรมปิฎก
กิจกรรมทุกวันศุกร์ที่สี่ของเดือน 
เวลา ๑๗.๓๐-๑๙.๓๐ น.
 
*ร่วมปฏิบัติธรรมแบบเนสัชชิก
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว โดย
พระอาจารย์วรวิทย์ วรธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์แรกของเดือน
เริ่มเช้าวันเสาร์ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ถึงเช้าวันอาทิตย์ เวลา ๐๖.๐๐ น.


*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
และสวดมนต์แปล โดย
พระอาจารย์โสภณ ฉนฺทธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สามของเดือน
เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น.

*ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร
โดยพระเถระวัดป่ากรรมฐาน
เมตตารับบาตร

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สี่ของเดือน
เวลา ๐๗.๐๐-๑๐.๐๐ น.
 
*เรียนพระอภิธรรมเบื้องต้น
โดย อาจารย์ทองสุข ทองกระจ่าง
ผู้อำนวยการมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
กิจกรรมทุกวันเสาร์

เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๐๐ น.
 
 •
*ร่วมเรียนภาษาบาลีเบื้องต้น
โดย มหาบาลีวิชชาลัย
สถาบันสอนภาษาบาลีบุคคลทั่วไป
กิจกรรมทุกวันอาทิตย์
บาลีเบื้องต้น เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.
บาลีธรรมบท เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
     
ปฎิทินการแสดงธรรม
วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระอาจารย์มหาเด่นศักดิ์ สุขุมาโล
วัดเทพลีลา กรุงเทพฯ
ณ ห้องคิดปัน ชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม
โดย 
พระอาจารย์มหาทวีป กตปุญโญ
วัดแทนวันดีเจริญสุข กรุงเทพฯ
ณ ห้องคิดปัน ชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระครูสิริธรรมสาร
(พระอาจารย์ไชยา สิริธัมโม)
วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก กทม.
ณ ห้องคิดปัน ชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

 
   วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
   เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
   พระครูสิริสุตวราภรณ์
   (พระอาจารย์มหาประกอบ ธมฺมชีโว)
   เจ้าอาวาสวัดป่ามหาไชย จ.สมุทรสาคร
   ณ ห้องคิดปัน ชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
   เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.


 

 

 

พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต)